י"ז בניסן תשע"ט / יום שני 22 אפריל 2019 | פרשת השבוע: אחרי מות
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   על פרשת השבוע     פרשת דרכים     פרשה ולעניין     שולחן דוד             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
פרשה ולעניין  
 
דף ראשיפרשת השבועפרשה ולענייןפרשת השבוע משפטים - הולכים על כל הקופה
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

פרשת השבוע משפטים - הולכים על כל הקופה    

פרשת השבוע משפטים - הולכים על כל הקופהפרשת השבוע משפטים: הולכים על כל הקופה! תשובה היא בחירה חופשית בין החיים ובין המוות. היות ולא יכול להיות מצב של חצי חיים או חצי מוות, לכן אין חצי תשובה...

 אין חצי תשובה
 
אומרת התורה הקדושה: "כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם וגו' ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי" (שמות כא, ב-ה).
 
לכאורה, ישנם כמה דברים מוזרים כאן: מפרש רש"י זצ"ל כאן, עבד עברי שנקנה "מיד בית דין שמכרוהו בגנבתו". מדוע עבד מזרעו של ישראל נמכר דווקא לשש שנים ויוצא בשביעית? עוד צריך לשאול, מהו כפל הלשון אמר יאמר? ועוד, איך ייתכן שיהודי לא רוצה חרות?
 
רבי נחמן מברסלב זי"ע מלמד (ליקו"מ קמא, תו' עט), שיש שני סוגי תשובה:
 
האחד - הרהור בעלמא, כלומר כאשר בני אדם העוסקים בהבלי העולם הזה נופל להם הרהור תשובה, אך מיד לאחר מכן חוזרים לסורם, ואין להם מנוחה בנפש, בחינת ששת ימי חול.
 
השני - תשובה שלמה, כשהאדם דוחה את הרע לגמרי ועל ידי כך מגיע אל מנוחת הנפש, בחינת שבת, עד כאן יסודו.
 
לאור הנ"ל, מובן היטב מדוע עבד עברי עובד שש שנים ויוצא בשביעית דווקא. הרי האיש העברי נהיה לעבד משום שעבר על מצוות התורה ונמכר בגניבתו. לכן, יציאתו בשביעית היא כנגד תשובה שלמה, מאחר שתקופת שש שנות העבדות ממרקת את עוונותיו, ועתה הוא זכאי לצאת כבן חורין ולקבל על עצמו את מלוא עול מלכות שמים, בחינת תשובה שלמה שהיא כנגד שבת, יציאה מחול וכניסה אל הקודש, בחינת שביעית.
 
כבן חורין, אין עליו אלא מצוות הקב"ה, ולא עול בשר ודם, חס ושלום, ולכן שובת ממלאכת בעל הבית, בחינת שבת בה נאמר "וישבת מכל מלאכתו" (בראשית ב, ב), מנוחת הגוף ומנוחת הנפש. כשם שהעבד העברי הופך לבן חורין באופן מידי בתום שש שנים, כך הרשע הופך להיות צדיק ברגע שחוזר בתשובה שלמה. זהו הכוח של תשובה שלמה, בחינת שבת, שחול הופך להיות קודש בין רגע ממש, כי דקה לפני תשובה ודקה אחרי תשובה דומה לדקה לפני כניסת השבת ודקה אחרי כניסת השבת. עניין אחד הן, כמו דקה לפני תום השנה השישית, כאשר שם עבד עליו, ודקה לאחר תום שנת השישית, שהוא בן חורין.
 
עדיין צריך לבאר מהו המאמר הכפול אמר יאמר, ומדוע מעדיף העבד הנרצע עבדות עולם לחיי חופש. יש להקדים ולהתבונן בתוכן הצהרת העבד, אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי.
 
אדני - הוא הצהרת העבד שהוא מעדיף שיעבוד תחת בשר ודם לעבודת קודש תחת אדון כל העולמים יתברך שמו. זוהי עבודה זרה ממש, כאשר ממיר האדם חס ושלום את א'לקי השמים באדון הקרוץ מחומר גס. כשם שישנם אלילי עץ ואבן, ישנם אלילי בשר ודם. ואם תרצו לשאול, מיהו הפתי שיעדיף משענת קנה רצוץ של אדון אנושי שהיום פה ומחר בקבר, על פני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? על כך ענו חז"ל (סנהדרין סג, ע"ב), "יודעין היו ישראל בעבודה זרה שאין בה ממש, ולא עבדו עבודה זרה אלא להתיר להם עריות בפרהסיא". מפרש רש"י זצ"ל שם, "שהיה יצרן תקפן על עריות, אמרו נפרוק כל עול תורה מעלינו ואל יוכיחונו על העריות".
 
אשתי - אין זו אלא שפחה כנענית שאדונו מוסר לו למען פריה ורביה, ולא חל קידושין על שפחה כנענית, כך שלא יכולה להיקרא "אשתי". השפחה, אפוא, היא כנגד העריות, שאם ייצא העבד חופשי, הוא חייב בכל מצוות התורה, ואז ה"שפחה" תהיה אסורה לו, כי שפחה כנענית אסורה לבן חורין. אמנם בתור עבד, הוא חופשי מן המצוות, וכמעט הכל מותר לו.
 
העול של איסור גילוי עריות הוא כבד על ראשו של העבד, בפרט שהוא עול של ייהרג ובל יעבור. מה גם, מי שנמצא בדרגת עבד אינו מוכן לוותר על התאוות הבהמיות. זהו הטעם שמעדיף עבדות על חיי חרות, כדי לפרוק עול תורה ולהתיר לעצמו את העריות. יוצא ש"חופשי מן המצוות" הינו בנין אב לעבד נרצע, שמשועבד לצמיתות לתאוותיו. היסוד הזה מעוגן בהלכה, שהלכה מפורשת קובעת שאין מזמנים על עבד "משום פריצותא דעבדים" (שו"ע או"ח סי' קצט, סע' ו), כפי שמפרש בעל ה"משנה ברורה" זצ"ל (שם, או"ק יד), "שחשודים על הזנות".
 
בני - מרמז לשעשועי העולם הזה, כפי שנאמר (ירמיהו לא, יט): "הבן יקיר ליילד שעשועים". העבד מצהיר בזה שאיננו חפץ בעולם התורה, התשובה והמצוות, רצונו רק בהמשך שיעבוד לתעתועי העולם הזה, מאכל, משתה ותענוגות.
 
וזהו לא אצא חפשי, שעבד נרצע נקרא מי שמשעבד את עצמו לבשר ודם בחינת "אדוני", לעריות שהן בחינת "שפחה", ולהבלי העולם הזה שהם בחינת "בניי". זהו באמת עבד לצמיתות המאבד את זהותו כיהודי בן חורין. לפיכך אמרו חז"ל (אבות ו, ב): "שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה". עבד נרצע המשועבד לעולם דומה למת, ורמז לכך, ש"לא אצא חפשי" הוי גימטריא 521 בדיוק כמניין "אנכי מת", בדומה לרשע שסוגר לעצמו את דרכי תשובה, והרשע נקרא מת בחייו.
 
אמר יאמר - הינו המאמר הכפול, שאמר וחוזר ואומר. זהו רמז לסוג הראשון של תשובה, כאמור, כאשר משמים שולחים לאדם הרהור, האדם מתחמם במקצת אך תיכף חוזר לסורו, כפי שאמר רבי נחמן זי"ע - "בחינת ששת ימי חול", שלא משיג מנוחת הנפש לעולם ומשועבד למשך כל ימי חייו, בחינת עבד נרצע.
 
תשובה היא בחירה חופשית בין החיים ובין המוות. היות ולא יכול להיות מצב של חצי חיים או חצי מוות, לכן אין חצי תשובה. על כן, אנו מתפללים שהקב"ה יחזיר את כל עם ישראל בתשובה שלמה, אמן!
 
 
* * *  
 
הנכם מוזמנים לבקר באתרו של הרב לייזר ברוידא, "לייזר בימס" בכתובת www.lazerbrody.net
תגובה למאמר    תגובה למאמר
   הצג מאמרים נוספים של הרב אליעזר רפאל ברוידא
   חזור לדף הבית של פרשה ולעניין
לראש המאמר    לראש המאמר       שלח לחבר    שלח לחבר          שתף       גרסת הדפסה    גרסת הדפסה


 הצטרפו לרשימת התפוצה הצטרפו לרשימת התפוצה
 
 
  
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו כדי לקבל מדי שבוע את רשימת המאמרים החדשים באתר. המנוי חינם וניתן לביטול בכל עת. הקליקו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם.

   

 מאמרים נוספים בנושא זה מאמרים נוספים בנושא זה
 
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
     
  •  
  •  
     
  •  
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים