י"ז בניסן תשע"ט / יום שני 22 אפריל 2019 | פרשת השבוע: אחרי מות
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   על פרשת השבוע     פרשת דרכים     פרשה ולעניין     שולחן דוד             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
פרשת דרכים  
 
דף ראשיפרשת השבועפרשת דרכיםמתנת חינם - פרשת השבוע ואתחנן
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

מתנת חינם - פרשת השבוע ואתחנן    

מתנת חינם - פרשת השבוע ואתחנןפרשת השבוע ואתחנן - לעולם לא אומר "מגיע לי". אני פשוט מבקש רחמים מתנת חינם, כמו מי שלא עשה דבר מעולם כמו מי שאין לו שום זכות ובלי שום טענה.

 דרכים בעבודת הלב מתוך פרשת השבוע ואתחנן
 
משה איש האלוקים, האדם הכי גדול בעולם. אין דרגה שלא הגיע אליה, אין מעלה שלא קנה אותה, זכה למסירות נפש שאין למעלה ממנה, עניו בתכלית הענווה, מתפלל שלא היה כמוהו, עלה לשמים, נלחם עם מלאכים, לימד תורה לכל עם ישראל, כל זכות של מיליוני יהודים עד סוף כל הדורות מתחילה בו ותלויה בו. ממליץ טוב על ישראל, מסיר מעליהם כל מוות ודין רע, מבטל גזרות רעות, הוא גוזר והקדוש ברוך הוא קיים.
 
כעת, בימיו האחרונים, הוא מבקש לראות ברכה בעמלו, להיכנס עם עמו האהוב לארץ המובטחת, לראות בנחמתם.
 
למי זה יותר מגיע בדין וביושר יותר מאשר אשר לו?
 
אבל כשמשה מבקש, הוא לא מזכיר את מעלותיו. הוא לא אומר "מגיע לי", הוא פשוט מבקש רחמים, מתנת חינם, כמו מי שלא עשה דבר מעולם, כמו מי שאין לו שום זכות וממילא אין לו שום טענה ושום תביעה. אם יענה בסירוב הוא לא יתפלא. אם יענה בחיוב הוא יכיר טובה לנצח נצחים על חסד חינם.
 
ואם משה כך, אנחנו על אחת כמה וכמה. וכך נפסק למעשה בשולחן ערוך:"אל יחשוב:ראוי הוא שיעשה הקדוש ברוך הוא בקשתי, כיון שכיוונתי בתפילתי.כי אדרבא זה מזכיר עוונותיו של אדם, שעל ידי כך מפשפשין במעשיו לומר בטוח הוא בזכויותיו.אלא יחשוב שיעשה הקדוש ברוך הוא בחסדו, ויאמר בליבו: מי אני, דל ונבזה, בא לבקש מאת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אם לא מרוב חסדיו שהוא מתנהג בהם עם בריותיו" (שולחן ערוך אורח חיים סימן צ"ח סעיף ה').
 
לפעמים אדם מתייאש מתפילה כי הוא חושב שהוא לא ראוי. והאמת הפשוטה היא, שאיש לא ראוי ולעולם גם לא יהיה ראוי. תפילה בכלל לא קשורה ל"ראוי" או "לא ראוי", תפילה היא בקשת רחמים ותחנונים בחסד חינם. ואם אני מבין את זה, אני לא אתייאש לעולם ואמשיך לבקש עד שאעורר את רחמיו. ואם תפילתי תתקבל, אני לא אעלה על דעתי להתייהר ולחשוב שהיא התקבלה בזכות מעשי הטובים, או ריבוי תפילותיי.
 
"כי באמת כל התורה ומצוות קלים ונעימים לעשותם כמו שכתוב: "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום". ומן הדין אין ראוי לקבל עליהם שכר וכל השכר טוב שייתן הוא רק מתנת חינם ועל כן אמרו רבותינו ז"ל: "אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב על מנת שלא לקבל פרס", היינו כי בוודאי נקבל רב טוב אשר עין לא ראתה על ידי מעשינו הטובים, רק שאנו צריכים לידע האמת שכפי שורת הדין אין מגיע לנו פרס מאחר שהכל מאיתו יתברך, רק שעל ידי עבודתנו ומעשינו הטובים יהיה לנו הכנה לקבל חסדו הגדול שהם אוצרי מתנת חינם שייתן לנו לכל אחד ואחד כפי מה שהכין את עצמו בזה העולם" (רבי  נתן מברסלב, ליקוטי הלכות, הלכות מתנה ד, סעיף ז' ח')
 
רבי  נחמן מברסלב מלמד שתפילתנו משולה לחרב, אבל עם חרב צריך לדעת איך להילחם. "ומי שזכה לחרב הזה, צריך לידע איך ללחום עם החרב, שלא יטה אותה לימין או לשמאל" (ליקוטי מוהר"ן תורה ב' סעיף ג')
 
עם החרב הזאת אפשר לנצח את כל השונאים.
עם החרב הזאת אפשר להשיג את כל השפע.
אבל מול הכוח האדיר של חרב התפילה, עומדים שני כוחות של טומאה.

כוח אחד של טומאה הוא "קליפת עשיו". זוהי הטיית החרב לצד שמאל, לצד הדין בטומאה, "היינו שלא יטעה חס ושלום שהתפילות הם לריק חס ושלום, מחמת שזה כמה שצועקים ואין נושעים, שזה בחינת נוטה לשמאל שעושה מידת רחמיו כאילו הוא אכזרי חס ושלום, כאילו אין ה' יתברך שומע תפילת ישראל" (ליקוטי הלכות, הלכות נחלות ד' סעיף כ').

עשיו אומר לי: 'מעשיך אינם שלמים ולכן תפילתך אינה מקובלת. למי אתה חושב את עצמך? האם לא ברור לך שלאחד כמוך אין סיכוי שישמעו? הלא אתה רואה כמה התפללת ולא נענית. והסיבה ברורה: אינך ראוי...' וכך הוא מייאש ומחליש אותי שלא אמשיך להתפלל, כי אין שום טעם.

כוח שני של טומאה הוא "קליפת ישמעאל". זוהי הטיית החרב לצד הימין, לצד החסד בטומאה, "וכן אל יטעה לומר: מאחר שאי אפשר לפעול בתפילתנו כי אם בחסדו, אם כן למה לנו להרבות בתפילה כלל? נסמוך על חסדו לבד, כי גם זה טעות גדול, כי זה בחינת נוטה מן הצד לימין שלא כראוי שסומך רק על חסדו לבד".

ישמעאל אומר לי: 'הישועה לא תלויה במעשיך. השם גדול. גם אם לא תעשה כלום תקבל הכל. מה שהתפללת כבר מספיק מעל ומעבר. אין צורך להתאמץ ולהמשיך לבקש. הכל יהיה בסדר...' וכך הוא מייאש ומחליש אותי שלא אמשיך להתפלל כי זה לא משנה.

אז מה האמת?

"כי באמת שניהם כאחד טובים, שצריכין להרבות בתפילה מאוד תמיד ולידע האמת שאין אנו כדאיים לפעול בתפילתנו, כי אם בחסדו, ואף על פי כן אנו צריכין לעשות את שלנו להרבות בתפילה תמיד וה' יתברך יעשה את שלו וימשיך עלינו חסדו למענו ויושיענו מהרה".

אם אני חושב שאני ראוי כי התפללתי מספיק, ועדיין  הישועה לא באה, נפלתי לקליפת עשיו. ואם אני חושב שאני לא ראוי כי כמה שאני אתפלל זה לא יעזור שוב נפלתי לקליפת עשיו. "ראוי" ו"לא ראוי" הכל דמיון.
 
אם אני חושב שאין דין והכל חסד והישועה תבוא בלי קשר למעשיי, נפלתי לקליפת ישמעאל ואני מתרשל בתפילה.
 
עלינו להרבות בתפילה ותחנונים עד שתבוא הישועה. לא משום שאנו ראויים, אלא משום שאנו בניו ומצפים לחסדו ומתנת חינם שלו. 

"וזה צריך כל אדם לידע מאוד, שכל אחד כפי אריכת גלותו בתאוותיו ומידותיו הרעים, שזה עיקר הגלות, הוא צריך להרבות בתפילה מאוד מאוד כל ימי חיי הבלו. ואפילו כשרואה שמתפלל הרבה ואינו נענה, והתאוות והבלבולים מתגברים עליו בכל פעם יותר, אף על פי כן אל יטעה שתפילותיו ושיחותיו הם לריק חס ושלום, רק ידע ויאמין שאין שום דיבור נאבד לעולם וכל תפילה ושיחה עושה רושם עד שיגמור הבניין שצריך, אז יכמרו רחמיו יתברך וישוב אליו וירחמהו. ועל כן הוא צריך להתחזק להרבות בתפילה ושיחה תמיד, אך אף על פי כן כשיהיה לו איזה ישועה אל יטעה שעל ידי תפילותיו ומעשים הטובים פעל זאת, רק ידע שהכל בחסדו".

לעולם לא אומר "מגיע לי". אני פשוט מבקש רחמים, מתנת חינם, כמו מי שלא עשה דבר מעולם, כמו מי שאין לו שום זכות וממילא אין לי שום טענה ושום תביעה.
 
אם אענה בסירוב אני לא אתפלא. מעולם לא חשבתי שאני ראוי.
אבל אם אענה בחיוב אני אכיר טובה לנצח. הכל חסד חינם. 

תגובה למאמר    תגובה למאמר
   הצג מאמרים נוספים של הרב ארז משה דורון
   חזור לדף הבית של פרשת דרכים
לראש המאמר    לראש המאמר       שלח לחבר    שלח לחבר          שתף       גרסת הדפסה    גרסת הדפסה


 הצטרפו לרשימת התפוצה הצטרפו לרשימת התפוצה
 
 
  
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו כדי לקבל מדי שבוע את רשימת המאמרים החדשים באתר. המנוי חינם וניתן לביטול בכל עת. הקליקו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם.

   

 מאמרים נוספים בנושא זה מאמרים נוספים בנושא זה
 
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
  •  
     
  •  
     
  •  
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים