י"ג בתמוז תשע"ט / יום שלישי 16 יולי 2019 | פרשת השבוע: פנחס
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - ההלכה היומית  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - ההלכה היומית
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 הדף היומי - ההלכה היומית הדף היומי - ההלכה היומית
 
 
הלכות חג השבועות ועוד  
  הלכות חג השבועות ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תצד - הלכות חג השבועות (המשך) - א. ישתדל ביותר לעסוק בתורה ביום החג, וכמו שאמרו, חציו לה' וחציו לכם. ויותר נכון ללמוד בספר המצוות להרמב"ם, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, דסלקי אליבא דהלכתא.  


דיני יו"ט שני של גלויות,דיני הכנה ביו"ט ועוד  
  דיני יו"ט שני של גלויות,דיני הכנה ביו"ט ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תצו - דין יו"ט שני של גלויות (המשך) - א. תושב ארץ ישראל היוצא לחו"ל על מנת לחזור מיד, ושוהה שם חודש או חודשיים, והוא אדם עצמאי שיוצא לסחורה או בשליחות מוסד ללא הגבלת זמן,  


דיני האש ביום טוב,שלא להכין מיום טוב לחבירו ועוד  
  דיני האש ביום טוב,שלא להכין מיום טוב לחבירו ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תקב - דיני האש ביום טוב- אסור להוליד אש ביום טוב, לפיכך אין מוציאים אש מן האבנים או מן העצים, שלא הותר ביום טוב להבעיר לא מאש מצוייה.  


דין תבלין ביום טוב,סחיטה וחליבה ביום טוב ועוד  
  דין תבלין ביום טוב,סחיטה וחליבה ביום טוב ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תקד - דין תבלין ביום טוב (המשך) - א. מותר להשתמש בתרופות ביום טוב גם למיחוש בעלמא, חוץ ממשחה שאין למשוח ביום טוב. סימן תקה - סחיטה וחליבה ביום טוב -ב. אסור לסחוט זיתים וענבים ביום טוב,  


פרטי דינים בהילכות יום טוב,הנאה השווה לכל נפש ועוד  
  פרטי דינים בהילכות יום טוב,הנאה השווה לכל נפש ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תקט - י - פרטי דינים בהלכות יום טוב (המשך) - א. מותר להקציף חלבון ביצה ביום טוב. ואין לעשות שוקולד ביום טוב, הואיל ואפשר לעשותו מערב יום טוב. אך המיקל על ידי שינוי יש לו על מה שיסמוך.  


דין ביצה שנולדה ביום טוב,שלא לכבות ביום טוב  
  דין ביצה שנולדה ביום טוב,שלא לכבות ביום טוב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תקיג - דין ביצה שנולדה ביום טוב (המשך) - א. כשיום טוב חל סמוך לשבת, ונולדה ביום טוב, אסור לטלטלה גם בשבת, ומכל שכן שאסור לגומעה בשבת. ב. פירות שנשרו מן העץ ביום טוב אסור לטלטלם או לאוכלם.  


דיני הדלקת נרות יום טוב,הוצאה ושמחה ביום טוב  
  דיני הדלקת נרות יום טוב,הוצאה ושמחה ביום טוב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תקי"ד - דיני הדלקת נרות יום טוב - א. מצוה להדליק נרות בליל יום טוב. וצריך לברך לפני ההדלקה: "להדליק נר של יום טוב". וגם ביום טוב הברכה קודמת להדלקה.  


הלכות עירובי תבשילין,קידוש ביום טוב ועוד  
  הלכות עירובי תבשילין,קידוש ביום טוב ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תקכז - הלכות עירובי תבשילין (המשך) - א. מי ששכח להניח עירוב ונזכר בבואו לבית הכנסת לפני תפילת ערבית של יום טוב, יש אומרים שיוכל לעשות עירוב בבהכ"נ,  


תפלה ביום טוב,מדיני חול המועד ועוד  
  תפלה ביום טוב,מדיני חול המועד ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תקכט - תפילה ביום טוב (המשך) - א. המתפלל ביום טוב והשמיט את שם החג בפרטות מהתפילה, וחתם מקדש ישראל והזמנים, יצא ידי חובה. אבל אם טעה והזכיר חג אחר, לא יצא ידי חובת התפילה.  


כיבוס בחול המועד,צרכי בהמה בחול המועד  
  כיבוס בחול המועד,צרכי בהמה בחול המועד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תקלד - כיבוס בחול המועד (המשך) - א. וכן מותר לכבס בגדי קטנים מפני שדרכם להתלכלך תמיד בעפר ובטיט, ומכל מקום לא יכבסו להם אלא בגד אחד שהוא נחוץ ביותר.  


דין מלאכות האבד,סחורה בחול המועד ועוד  
  דין מלאכות האבד,סחורה בחול המועד ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תקלז - דין מלאכת האבד (המשך) - א. אסור לכבוש כבשים אלא אם כן יכול לאכול מהם במועד, אבל אם אינם ראויים עד לאחר המועד אסור, ואם הוא דבר שאינו מצוי לאחר המועד מותר לקנותו ולכובשו...  


כתיבה בחוה"מ, נישואין בחוה"מ ועוד  
  כתיבה בחוה"מ, נישואין בחוה"מ ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תקמה - כתיבה בחוה"מ (המשך) - א. מותר לכתוב במכונת כתיבה בחוה"מ אגרת שלומים, או חידושי תורה, דמשיב כמעשה הדיוט. ויש להקל בזה גם לכתוב במחשב אלקטרוני בחוה"מ, באופן שעיקר הכתיבה מותרת,  


פירטי דינים בהילכות חוה"מ,להיתענות ד  
  פירטי דינים בהילכות חוה"מ,להיתענות ד' צומות ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
פרטי דינים בהלכות חוה"מ (המשך) - א. מצוה לעלות לירושלים גם בזמן הזה, בימי חוה"מ, להסתופף בחצרות ה' בבתי מדרשות, ובפרט בכותל המערבי, אף על פי שאין המצוה של העליה לרגל בזמן הזה מן התורה.  


ההבדל שבין תשעה באב ליתר הצומות  
  ההבדל שבין תשעה באב ליתר הצומות  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תקנ - הבדל שבין תשעה באב ליתר הצומות (המשך) - א. קטן שלא מלאו לו שלש עשרה שנה, וקטנה שלא מלאו לה י"ב שנה, פטורים מתעניות אלו, ואפילו תענית שעות אין להם להתענות, אף שיש להם דעת להתאבל על החורבן  


ההבדל שבין תשעה באב ליתר הצומות ועוד  
  ההבדל שבין תשעה באב ליתר הצומות ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תקנ - הבדל שבין תשעה באב ליתר הצומות (המשך) - א. בתענית ציבור [שחכמי הדור גזרו תענית על כל צרה שלא תבוא], אין השליח ציבור אומר "עננו" ברכה בפני עצמה, אלא אם כן יש עשרה מתענים בבית הכנסת...  


הקודםאחורה  1    2    3    4    5    6    7   ...   10   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
  •  
  •  
     
  •  
     
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים