י"ג בתמוז תשע"ט / יום שלישי 16 יולי 2019 | פרשת השבוע: פנחס
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - ההלכה היומית  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - ההלכה היומית
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 הדף היומי - ההלכה היומית הדף היומי - ההלכה היומית
 
 
הלכות ברכת השופר,דיני השופר של ראש השנה  
  הלכות ברכת השופר,דיני השופר של ראש השנה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תקפה - הלכות ברכת השופר (המשך) - א. אם הזמן מצומצם והציבור עייף, אפשר לדלג כל הנוסח של יהי רצון שאומרים לפני תקיעת שופר.  


מי הם המחיובים בתקיעת שופר,סדר התקיעות והילכותיהם  
  מי הם המחיובים בתקיעת שופר,סדר התקיעות והילכותיהם  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תקפט - מי הם המחוייבים בתקיעת שופר - א. כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא אחרים ידי חובתם, ולכן חרש שאינו שומע אינו יכול לתקוע להוציא אחרים ידי חובתם, ואפילו אם הוא מדבר רק שאינו שומע...  


סדר תפילת מוסף בראש השנה ועוד  
  סדר תפילת מוסף בראש השנה ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תקצא - סדר תפילת מוסף בראש השנה - א. צריך לזמר במוסף: את "מוספי" יום הזכרון, כדי לכלל בזה גם מוסף ר"ח, בין ביום הראשון בין ביום השני של ראש השנה...(סימנים: תקצא, תקצב, תקצג, תקצד, תקצה...  


מהילכות עשרת ימי תשובה  
  מהילכות עשרת ימי תשובה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תקפב, תרב - מהלכות עשרת ימי תשובה (המשך) - א. מי שטעה בעשרת ימי תשובה ואמר "מלך הקדוש" בלי שיאמר "המלך" בה"א, אין צריך לחזור. ב. שליח ציבור שטעה בחזרת התפילה בעשרת ימי תשובה...  


מהילכות עשרת ימי תשובה,סדר ערב יום הכיפורים ועוד  
  מהילכות עשרת ימי תשובה,סדר ערב יום הכיפורים ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תקפב, תרב - מהלכות עשרת ימי תשובה (המשך) - א. אף על פי שעיקר התשובה היא עזיבת החטא, מכל מקום נכון שבעל תשובה יקבל על עצמו תיקון לכפר חטאתיו. ושבעת ימים שבין יום ר"ה ליוהכ"פ...  


לפייס את חבירו בערב יוהכ"פ,תבילה בערב יוהכ"פ  
  לפייס את חבירו בערב יוהכ"פ,תבילה בערב יוהכ"פ  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תרו - לפייס את חבירו בערב יוהכ"פ - א. אם זה שחטא כנגדו אינו מתפייס בראשונה למחול לו, יחזור וילך פעם שניה ושלישית, ובכל פעם יקח עמו ג' אנשים. ואם אינו מתפייס בג' פעמים אינו זקוק לו.  


סדר סעודה מפסקת,הטמנת חמין מערב יום הכיפורים ועוד  
  סדר סעודה מפסקת,הטמנת חמין מערב יום הכיפורים ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תרח - סדר סעודה המפסקת (המשך) - א. אין לאכול בערב יוהכ"פ אלא מאכלים קלים שנוחים להתעכל. וטוב לאכול דגים בערב יוהכ"פ בשחרית דוקא. ואין אוכלים...(סימנים: תרח, תרי, תריא, תריב, תריג, תריד).  


דין קטן ביום הכיפורים,דין מעוברות ומניקות ועוד  
  דין קטן ביום הכיפורים,דין מעוברות ומניקות ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
דין קטן ביום הכפורים - א. קטן שהוא פחות מבן תשע שנים, שלא השלים תשע שנים מלאות, בין זכר בין נקבה, אינו מתענה כלל ביוהכ"פ, ואפילו תענית שעות. ואפילו אם רצה להתענות מוחים בידו ומאכילים אותו...  


סדר ליל יום הכיפורים,לקצר בתפילת שחרית ועוד  
  סדר ליל יום הכיפורים,לקצר בתפילת שחרית ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תריט - סדר ליל יום הכפורים (המשך) - א. לאחר שנתעטף בטלית וכיסה בו ראשו, ואחר כך הורידו על גופו, רשאי להישאר כך במשך כל התפילה, ורק ממידת חסידות יכסה ראשו בטלית עד סוף התפילה...  


לקצר בתפילת שחרית ועוד  
  לקצר בתפילת שחרית ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תרכ - לקצר בתפילת שחרית (המשך) - א. בברכות השחר יש שאין מברכים ברכת "שעשה לי כל צרכי" שנתקנה על לבישת נעלים. ויום הכפורים אסור בנעילת הסנדל. אולם יש אומרים שצריך לברך ברכה זו גם בימים אלה...  


סדר תפילת מנחה,סדר תפילת נעילה ועוד  
  סדר תפילת מנחה,סדר תפילת נעילה ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תרכב - סדר תפילת מנחה (המשך) - א. אין הכהנים נושאים כפיהם בתפילת מנחה, וכהן שעבר ועלה לדוכן נושא כפיו ואין מורידין אותו. ואחר החזרה אומרים אבינו מלכנו (אפילו כשחל בשבת)...  


הלכות סוכה,סוכה תחת אילן וגג ועוד  
  הלכות סוכה,סוכה תחת אילן וגג ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תרכה - הלכות סוכה (המשך) - א. המדקדקים במצוות מתחילים מיד בעשיית הסוכה במוצאי יום הכפורים, כדי לצאת ממצוה אל מצוה, ומחיל אל חיל...(סימנים: תרכה, תרכו, תרכז, תרכח, תרכט).  


ממה צריך להיות הסכך,דיני דפנות הסוכה,ועוד  
  ממה צריך להיות הסכך,דיני דפנות הסוכה,ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תרכט - ממה צריך להיות הסכך - א. צריך שיהיה הסכך מדבר שאינו ראוי לקבל טומאה, ואפילו ארגז שנתפרק ועשה ממנו נסרים, אסור לסכך בהם. ויש מתירים להעמיד בהם את הסכך. ב. אסור לסכך בכל סוגי נייר  


דיני הסיכוך, סוכת גנב"ך ורקב"ש ועוד  
  דיני הסיכוך, סוכת גנב"ך ורקב"ש ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תרלא - דיני הסיכוך (המשך) - א. סוכה גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה. ואם הניח בה תבן למעט הגובה שלה, צריך שיבטל את התבן, וסגי בביטול לששה ימים, ולא בעינן ביטול לעולם.  


סוכה ונויה אסורים כל שיבעה,דיני ישיבה בסוכה  
  סוכה ונויה אסורים כל שיבעה,דיני ישיבה בסוכה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תרלח – סוכה ונויה אסורים כל שבעה (המשך) - א. פירות ושאר מיני אוכלים שתלו אותם בסוכה לנוי, אסור ליהנות מהם עד מוצאי שמחת תורה, ואפילו אם נפלו מן הסוכה אסור ליהנות מהם.  


הקודםאחורה  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
     
  •  
     
  •  
  •  
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים