י"ד בתשרי תשע"ט / יום ראשון 23 ספטמבר 2018 | פרשת השבוע: שבת - חול המועד סוכות
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - המידה היומית  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - המידה היומית
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 
 הדף היומי - המידה היומית הדף היומי - המידה היומית
 
 
תשובה  
  תשובה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
תשובה - על ידי חסד ואמת יכופר עוון. על ידי שתבקש מהשם יתברך שיתן לך אהבה, על ידי זה יכסה הקב"ה פשעיך. מי שמתוודה על עוונותיו, יזכה שלא יצטרך למכור מנחלת אבותיו.  


תשובה  
  תשובה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
תשובה - המתחיל לעבוד את הבורא, הקב"ה אומר לו: יודע אני, שחפצך ורצונך לעבוד אותי, אבל מה הוא הבטוחות, שמא למחר תעזוב אותי? אם כן איך אקרב אותך בשביל הרצון שרצית? ואיך אגלה לך תיכף דברים נסתרים...  


תשובה  
  תשובה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
תשובה - התורה וגמילות חסדים מכפרים. צעקה ובכיה בלילה, יותר נשמעת לרחם. בעל תשובה יתפלל על הגשם, ועל ידי זה מכפרים לו על עוונותיו. כשישראל מתענין אין נענין, עד שיהיו עם רשעים באגודה.  


תשובה  
  תשובה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
תשובה - הנערים, קל להשיב אותם להשם יתברך מזקנים. צריך לכפות את הרשעים בכפיית ממון שיחזרו בתשובה. על ידי תשובה הפרנסה בנקל. על ידי מופלגי וחריפי הדור מאירים את היראה, ועל ידי היראה מתנוצץ...  


תוכחה  
  תוכחה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
תוכחה - המוכיח צריך לומר תוכחתו על ידי התקשרות הדיבור לשורשו, ואז נתקבל תוכחתו. מי שנשתמד, אל תוכח אותו כי לא תועיל. על ידי שאין מקבל תוכחות נחרב מעונו.  


תוכחה  
  תוכחה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
תוכחה - מי שיודע להזהיר ואינו מזהיר, גם חברו מיד נענש. על יד צדקה תזכה לקבל מוסר. מי שאינו מקבל מוסר, נידון במיתה. על ידי תוכחה שתוכיח, תנוח בקבר בלא צער גיהנום ותזכה לגן עדן.  


תוכחה  
  תוכחה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
תוכחה - מי שמקרב את הרחוקים לעבודת הבורא יתברך, הברכות מסורים בידו. מי ששומע תוכחה ואינו נתקבל אצלו, ידע שיצטרך ללוות אצל אחרים, וסימן לדבר: בדברים לא יווסר עבד, לווה לאיש מלווה.  


תפילה  
  תפילה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
תפילה - צריך אדם להיות נכסף ומשתוקק לטוב הכללי, אף על פי שימשך לו לבד הפסד. המתפלל בבית הכנסת כאילו הביא מנחה טהורה. הקב"ה מצוי בבית הכנסת. על ידי חנופה אין תפילתו נשמעת.  


תפילה  
  תפילה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
תפילה - כל המאמץ עצמו בתפילה למטה, אין צרים יכולים להסטינו מלמעלה. לעולם יבקש אדם רחמים, שיהיו הכל מאמצים את כוחו ושיסיעוהו מלאכי השרת לבקש רחמים, ושלא יהיו לו מסטינים מלמעלה. תפילת אחר מועילה יותר...  


תפילה  
  תפילה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
תפילה - תפילת יחיד אינה נשמעת אלא אם כן ליבו מכוון, ותפילת ציבור נשמעת אף על פי שאין לב כולם שלם. אסור להטריח את השם יתברך לשנות את הטבע. מי שמעביר על מידותיו, תפילתו נשמעת.  


תפילה  
  תפילה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
תפילה - מצווה שיהיו לאדם בגדים מכובדים בשעת התפילה. הנהיגו ברכותיו בעולם הזה כדי להיות רגילים לעולם הבא. יבקש אדם רחמים, שלא יבוא לידי עניות. על ידי התפילה יכול לשנות את המזל.  


תפילה  
  תפילה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
תפילה - קודם התפילה תתן צדקה ותקשר את עצמך לצדיקי הדור. אדם מקבל שפע וכוח אלוקי כפי אותו המקום שמתפלל בו. כשהציבור מתפללים הוא עת רצון. מי שיש לו בית כנסת ואינו נכנס לשם להתפלל, גורם גלות לבניו.  


תפילה  
  תפילה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
תפילה - מי שנזהר לומר דיבור קדוש בבית הטינופת, יזכה לאריכות ימים. גדולה תפילה ממעשים טובים ומן הקורבנות. תורה ומעשים טובים ותפילה ודרך – ארץ צריכים חיזוק. אל תתפלל אלא בבית שיש בו חלונות.  


תפילה  
  תפילה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
תפילה - מי שמתפלל בשמחה, הקב"ה מכבד אותו ופוקד את לוחציו. על ידי תיקון חצות מזכירים לקב"ה את הטובות שהבטיח לישראל. מי שמלמד זכות על עם ישראל, על ידי זה מעורר תשועה, והתשועה באה על ידו.  


  1    2   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
     
  •  
  •  
  •  
     
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים