כ באדר ב' תשע"ט / יום רביעי 27 מרץ 2019 | פרשת השבוע: שמיני
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - המשנה היומית  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - המשנה היומית
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 
 הדף היומי - המשנה היומית הדף היומי - המשנה היומית
 
 
מסכת סנהדרין פרק יא משנה א-ב  
  מסכת סנהדרין פרק יא משנה א-ב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת סנהדרין, פרק יא משנה א',ב': אלו הן הנחנקין--המכה אביו ואימו, וגונב נפש מישראל, וזקן ממרא על פי בית דין, ונביא השקר, והמתנבא בשם עבודה זרה, והבא על אשת איש, וזוממי בת כוהן ובועלה...  


מסכת סנהדרין פרק יא משנה ג-ד  
  מסכת סנהדרין פרק יא משנה ג-ד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת סנהדרין, פרק יא משנה ג',ד': חומר בדברי סופרים מדברי תורה: האומר אין תפילין, לעבור דברי תורה--פטור; חמש טוטפות, להוסיף על דברי סופרים--חייב...  


מסכת סנהדרין פרק יא משנה ה-ו  
  מסכת סנהדרין פרק יא משנה ה-ו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת סנהדרין, פרק יא משנה ה',ו': ונביא השקר--המתנבא מה שלא שמע, ומה שלא נאמר לו. אבל הכובש את נבואתו, והמוותר על דברי הנביא, ונביא שעבר על דברי עצמו--מיתתן בידי שמיים...  


מסכת מכות פרק א משנה א-ב  
  מסכת מכות פרק א משנה א-ב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק א' משנה א',ב': כיצד העדים נעשין זוממין: מעידים אנו את איש פלוני, שהוא בן גרושה או בן חלוצה--אין אומרין יעשה זה בן גרושה ובן חלוצה תחתיו, אלא לוקה ארבעים...  


מסכת מכות פאר א משנה ג-ד  
  מסכת מכות פאר א משנה ג-ד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק א' משנה ג',ד': מעידים אנו את איש פלוני, שהוא חייב מלקות ארבעים--נמצאו זוממין, לוקין שמונים: משום "לא תענה בריעך עד שקר" (שמות כ,יב), ומשום "ועשיתם לו, כאשר זמם לעשות לאחיו"...  


מסכת מכות פרק א משנה ה-ו  
  מסכת מכות פרק א משנה ה-ו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק א' משנה ה',ו': באו אחרים והזימום, באו אחרים והזימום--אפילו מאה, כולם ייהרגו; רבי יהודה אומר, איסטסיס היא זו, אינה נהרגת אלא כת הראשונה בלבד...  


מסכת מכות פרק א משנה ז-ח  
  מסכת מכות פרק א משנה ז-ח  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק א' משנה ז',ח': "על פי שניים עדים, או שלושה עדים--יומת המת" (דברים יז,ו)--אם מתקיימת העדות בשניים, למה פרט הכתוב "בשלושה": אלא להקיש שלושה לשניים--מה שלושה מזימין את השניים...  


מסכת מכות פרק א משנה ט-י  
  מסכת מכות פרק א משנה ט-י  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק א' משנה ט',י': היו שניים רואין אותו מחלון זו, ושניים רואין אותו מחלון זו, ואחד מתרה בו באמצע--בזמן שמקצתן רואין אלו את אלו, הרי אלו עדות אחת; ואם לאו, הרי אלו שתי עדייות...  


מסכת מכות פרק א משנה יא-פרק ב משנה א  
  מסכת מכות פרק א משנה יא-פרק ב משנה א  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק א' משנה יא, פרק ב' משנה א': סנהדרין נוהגת בארץ, ובחוצה לארץ. סנהדרין ההורגת אחד בשבוע, נקראת חבלנית; רבי אלעזר בן עזריה אומר, אחד לשבעים שנה. רבי טרפון ורבי עקיבה אומרים...  


מסכת מכות פרק ב משנה ב-ג  
  מסכת מכות פרק ב משנה ב-ג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק ב' משנה ב',ג': הזורק את האבן לרשות הרבים, והרג--הרי זה גולה; רבי אליעזר בן יעקוב אומר, אם משיצאת האבן מידו, הוציא הלה את ראשו וקיבלה--הרי זה פטור...  


מסכת מכות פרק ב משנה ד-ה  
  מסכת מכות פרק ב משנה ד-ה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק ב' משנה ד',ה': לאיכן גולין: לערי מקלט--לשלוש שבעבר הירדן ולשלוש שבארץ כנען, שנאמר "את שלוש הערים, תיתנו מעבר לירדן, ואת שלוש הערים, תיתנו בארץ כנען:...  


מסכת מכות פרק ב משנה ו-ז  
  מסכת מכות פרק ב משנה ו-ז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק ב' משנה ו',ז': רבי יוסי ברבי יהודה אומר, בתחילה, אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט; ובית דין שולחין, ומביאין אותם משם...  


מסכת מכות פרק ב משנה ח-פרק ג משנה א  
  מסכת מכות פרק ב משנה ח-פרק ג משנה א  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק ב' משנה ח', פרק ג' משנה א': רוצח שגלה לעיר מקלט, ורצו אנשי אותה העיר לכבדו--יאמר להם רוצח אני; אמרו לו אף על פי כן--יקבל מהן, שנאמר "וזה דבר הרוצח" (דברים יט,ד)...  


מסכת מכות פרק ג משנה ב-ג  
  מסכת מכות פרק ג משנה ב-ג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק ג' משנה ב',ג': הטמא שאכל את הקודש, והבא אל המקדש טמא, והאוכל חלב, ודם, ונותר, ופיגול, וטמא, והשוחט ומעלה בחוץ, והאוכל חמץ בפסח, האוכל ועושה מלאכה ביום הכיפורים, והמפטם את השמן...  


  1    2    3    4    5   ...   104   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
     
  •  
  •  
     
  •  
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים