י"א בתמוז  / יום שני 21 יוני 2021 | פרשת השבוע: בלק
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית הילולת הצדיקים ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - המשנה היומית  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - המשנה היומית
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 הדף היומי - המשנה היומית הדף היומי - המשנה היומית
 
 
מסכת מקוות פרק ז משנה ז-פרק ח משנה א  
  מסכת מקוות פרק ז משנה ז-פרק ח משנה א  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:05 ,25/02/2010
 
מסכת מקוות, פרק ז' משנה ז',פרק ח' משנה א': הטביל בו את המיטה--אף על פי שרגליה שוקעות בטיט העבה--טהורה, מפני שהמים מקדמין. מקוה שמימיו מרודדין--כובש אפילו חבילי עצים, אפילו...  


מסכת מקוות פרק ח משנה ב-ג  
  מסכת מקוות פרק ח משנה ב-ג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:07 ,25/02/2010
 
מסכת מקוות, פרק ח' משנה ב',ג': אלו בעלי קריין שהן צריכין טבילה--ראה מים חלוקים או עכורים--בתחילה, טהור; באמצע ובסוף, טמא; מתחילה ועד סוף, טהור. לבנים ונמשכים, טמא...  


מסכת מקוות פרק ח משנה ד-ה  
  מסכת מקוות פרק ח משנה ד-ה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:16 ,25/02/2010
 
מסכת מקוות, פרק ח' משנה ד',ה': נוכרית שפלטה שכבת זרע מישראל, טמאה; בת ישראל שפלטה שכבת זרע מנוכרי, טהורה. האישה ששימשה את ביתה, וירדה וטבלה, ולא כיבדה את הבית...  


מסכת מקוות פרק ט משנה א-ב  
  מסכת מקוות פרק ט משנה א-ב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:18 ,25/02/2010
 
מסכת מקוות, פרק ט' משנה א',ב': אלו חוצצין באדם--חוטי צמר, וחוטי פשתן, והרצועות שבראשי הבנות; רבי יהודה אומר, של צמר ושל שיער אינן חוצצין, מפני שהמים באין בהן...  


מסכת מקוות פרק ט משנה ג-ד  
  מסכת מקוות פרק ט משנה ג-ד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:21 ,25/02/2010
 
מסכת מקוות, פרק ט' משנה ג',ד': אלו שאינן חוצצין--קלקי הראש, ובית השחי, ובית הסתרים באיש. רבי אלעזר אומר, אחד איש ואחד אישה--כל המקפיד עליו, חוצץ; וכל שאינו מקפיד עליו...  


מסכת מקוות פרק ט משנה ה-ו  
  מסכת מקוות פרק ט משנה ה-ו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:25 ,25/02/2010
 
מסכת מקוות, פרק ט' משנה ה',ו': ואלו חוצצין בכלים: הזפת, והמור--בכלי זכוכית, בין מבפנים בין מבחוץ. על השולחן ועל הטבלה ועל הדרגש--על הנקיים, חוצצין; ועל הבלוסין, אינן חוצצין...  


מסכת מקוות פרק ט משנה ז-פרק י משנה א  
  מסכת מקוות פרק ט משנה ז-פרק י משנה א  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:32 ,25/02/2010
 
מסכת מקוות, פרק ט' משנה ז',פרק י' משנה א': מטפחות של זפתין, ושל יוצרין, ושל מפסלי אילנות--אינן חוצצין; רבי יהודה אומר, אף של קייצין, כיוצא בהן. זה הכלל--כל המקפיד עליו, חוצץ...  


מסכת מקוות פרק י משנה ב-ג  
  מסכת מקוות פרק י משנה ב-ג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:34 ,25/02/2010
 
מסכת מקוות, פרק י' משנה ב',ג': הכר והכסת של עור, הרי אלו צריכין שיבואו בהן המים; כסת עגולה, והכדור, והאימום, והקמיע, ותפילה--אינן צריכין שיבואו בהן המים. זה הכלל...  


מסכת מקוות פרק י משנה ד-ה  
  מסכת מקוות פרק י משנה ד-ה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:56 ,25/02/2010
 
מסכת מקוות, פרק י' משנה ד',ה': אלו שהן צריכין שיבואו בהן המים--הקשר שבפרקסין ושבכתף, ושפה של סדין צריך למתח, ותפילה של ראש בזמן שאינה חוצה, ושל זרוע בזמן שהיא עולה ויורדת...  


מסכת מקוות פרק י משנה ו-ז-ח  
  מסכת מקוות פרק י משנה ו-ז-ח  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:58 ,25/02/2010
 
מסכת מקוות, פרק י' משנה ו',ז',ח': בית שמאי אומרין, אין מטבילין חמין בצונן, ולא צונן בחמין; לא יפים ברעים, ולא רעים ביפים. בית הלל אומרין, מטבילין. כלי שהוא מלא משקין, והטבילו...  


מסכת נידה פרק א משנה א-ב  
  מסכת נידה פרק א משנה א-ב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 15:04 ,25/02/2010
 
מסכת נידה, פרק א' משנה א',ב': שמאי אומר, כל הנשים דיין שעתן; הלל אומר, מפקידה לפקידה, אפילו לימים הרבה. וחכמים אומרין, לא כדברי זה, ולא כדברי זה; אלא מעת לעת, ממעטת...  


מסכת נידה פרק א משנה ג-ד  
  מסכת נידה פרק א משנה ג-ד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 15:06 ,25/02/2010
 
מסכת נידה, פרק א' משנה ג',ד': רבי אליעזר אומר, ארבע נשים דיין שעתן--בתולה, ומעוברת, מניקה, וזקנה. אמר רבי יהושוע, לא שמעתי אלא בתולה, אבל הלכה כדברי רבי אליעזר...  


מסכת נידה פרק א משנה ה-ו  
  מסכת נידה פרק א משנה ה-ו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 15:23 ,25/02/2010
 
מסכת נידה, פרק א' משנה ה',ו': איזו היא זקנה, כל שעברו עליה שלוש עונות סמוך לזקנתה. רבי אלעזר אומר, כל אישה שעברו עליה שלוש עונות, דייה שעתה; רבי יוסי אומר, מעוברת ומניקה...  


מסכת נידה פרק א משנה ז-פרק ב משנה א  
  מסכת נידה פרק א משנה ז-פרק ב משנה א  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 17:24 ,09/03/2010
 
מסכת נידה, פרק א' משנה ז',פרק ב' משנה א': אף על פי שאמרו דיין שעתן, צריכה להיות בודקת--חוץ מן הנידה, והיושבת על דם טוהר; והמשמשת בעידים--חוץ מיושבת על דם טוהר, ובתולה שדמיה...  


מסכת נידה פרק ב משנה ב-ג  
  מסכת נידה פרק ב משנה ב-ג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 16:12 ,10/03/2010
 
מסכת נידה, פרק ב' משנה ב',ג': נמצא על שלו--טמאין, וחייבין בקרבן. נמצא על שלה הותיוס--טמאין, וחייבין בקרבן; נמצא על שלה לאחר זמן--טמאין בספק, ופטורין מן הקרבן...  


הקודםאחורה  1    2    3    4    5    6    7   ...   49   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
     
  •  
  •  
  •  
     
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים