י"ג בשבט תשע"ט / שבת 19 ינואר 2019 | פרשת השבוע: בשלח
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - התלמוד הבבלי  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - התלמוד הבבלי
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 
 הדף היומי - התלמוד הבבלי הדף היומי - התלמוד הבבלי
 
 
מסכת חולין דף נד  
  מסכת חולין דף נד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 23:22 ,11/08/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף נד: וושט נקובתו במשהו דרוסתו במשהו קנה נקובתו בכאיסר דרוסתו בכמה בתר דבעיא הדר פשטה אחד זה ואחד זה במשהו מאי טעמא זיהריה מקלא קלי ואזיל...  


מסכת חולין דף נה  
  מסכת חולין דף נה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 23:28 ,11/08/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף נה: שיעורן בכדי סיכת קטן ועד לוג מאי לאו לוג כלמטה לא לוג כלמעלה ת"ש מלוג עד סאה ברביעית מאי לאו סאה כלמטה לא סאה כלמעלה...  


מסכת חולין דף נו  
  מסכת חולין דף נו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 23:37 ,11/08/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף נו: להביא עור בית הבושת חוץ למקומו פסול ואין בו כרת חוץ לזמנו פיגול וחייבים עליו כרת...  


מסכת חולין דף נז  
  מסכת חולין דף נז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 00:23 ,12/08/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף נז: באחוזת עינים אינגיד ואיתנח עול למעייניה וחייטיה לכרסיה: נשתברו רגליה...  


מסכת חולין דף נח  
  מסכת חולין דף נח  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 00:27 ,12/08/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף נח: שיחלא קמא אסירא מכאן ואילך הוה ליה זה וזה גורם ומותר איתיביה רב אשי לאמימר ושוין בביצת טריפה שאסורה מפני שגדלה באיסור...  


מסכת חולין דף נט  
  מסכת חולין דף נט  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 00:35 ,19/08/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף נט: עיקרא דמרירתא אמר רב יהודה האי מאן דאכל תלתא תקלי חלתית אליבא ריקנא מישתלח משכיה אמר ר' אבהו בדידי הוה עובדא...  


מסכת חולין דף ס  
  מסכת חולין דף ס  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 00:41 ,19/08/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף ס: חזינא ליה אזל אוקמיה להדי יומא בתקופת תמוז א"ל איסתכל ביה א"ל לא מצינא א"ל יומא דחד משמשי דקיימי קמי דקודשא בריך הוא אמרת לא מצינא לאיסתכלא ביה שכינה...  


מסכת חולין דף סא  
  מסכת חולין דף סא  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 16:13 ,24/08/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף סא: מה נשר מיוחד שאין לו אצבע יתרה וזפק ואין קורקבנו נקלף ודורס ואוכל טמא אף כל כיוצא בו טמא תורין שיש להן אצבע יתרה וזפק וקורקבן נקלף...  


מסכת חולין דף סב  
  מסכת חולין דף סב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 16:21 ,24/08/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף סב: היה בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא בסימן אחד טהור לא היה בקי בהן ובשמותיהן בסימן אחד טמא בשני סימנין טהור והוא שיכיר עורב...  


מסכת חולין דף סג  
  מסכת חולין דף סג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 16:36 ,24/08/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף סג: בת מזגא חמרא שריא וסימניך יפה כח הבן מכח האב אמר רב יהודה שקיטנא אריכי שקי וסומקי שריא וסימניך מורזמא גוצי וסומקי אסירי וסימניך...  


מסכת חולין דף סד  
  מסכת חולין דף סד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 16:41 ,24/08/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף סד: עוברי דגים ותניא גבי ביצים אלו הן סימני ביצים כל שכודרת ועגולגולת ראשה אחד כד וראשה אחד חד טהורה ב' ראשיה כדין או ב' ראשיה חדין טמאין...  


מסכת חולין דף סה  
  מסכת חולין דף סה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 16:45 ,24/08/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף סה: תיבות ש"מ תרי שמות נינהו אלא מעתה (בראשית יד) את כדר לעומר דפסק להו ספרא בתרי הכי נמי דתרתי שמי נינהו...  


מסכת חולין דף סו  
  מסכת חולין דף סו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 16:59 ,24/08/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף סו: במאי קמיפלגי תנא דבי רב ותנא דבי רבי ישמעאל בראשו ארוך קמיפלגי תנא דבי רב סבר אשר לו כרעים כלל ארבה סלעם חרגול חגב למינהו...  


מסכת חולין דף סז  
  מסכת חולין דף סז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 17:20 ,24/08/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף סז: הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט וכלל במים כלל בימים ובנחלים פרט במים חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט...  


  1    2    3    4    5   ...   46   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
     
  •  
  •  
  •  
     
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים