א בשבט תשע"ח / יום רביעי 17 ינואר 2018 | פרשת השבוע: בא
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - התלמוד הבבלי  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - התלמוד הבבלי
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 
 הדף היומי - התלמוד הבבלי הדף היומי - התלמוד הבבלי
 
 
מסכת עבודה זרה דף ג  
  מסכת עבודה זרה דף ג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:13 ,11/08/2010
 
הדף היומי מסכת עבודה זרה, דף ג': לומר שאף על פי שמקיימין אותן אין מקבלין עליהם שכר ולא והתניא היה רבי מאיר אומר מנין שאפילו <עובד כוכבים> {גוי} ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול...  


מסכת עבודה זרה דף ד  
  מסכת עבודה זרה דף ד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:15 ,11/08/2010
 
הדף היומי מסכת עבודה זרה, דף ד': בה דכתיב (מלאכי ג) [כי] הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש ולהט אותם היום הבא אמר ה' צבאות אשר לא יעזוב להם שורש וענף לא שורש...  


מסכת עבודה זרה דף ה  
  מסכת עבודה זרה דף ה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:17 ,11/08/2010
 
הדף היומי מסכת עבודה זרה, דף ה': לומר לך שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד ואם חטאו צבור אומרים <לו כלך> [להו לכו] אצל צבור וצריכא דאי אשמועינן יחיד משום דלא מפרסם חטאיה...  


מסכת עבודה זרה דף ו  
  מסכת עבודה זרה דף ו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:02 ,18/08/2010
 
הדף היומי מסכת עבודה זרה, דף ו': אלא למ"ד טריפה יולדת מאי איכא למימר אמר קרא אתך בדומין לך ודלמא נח גופיה טריפה הוה תמים כתיב ביה ודלמא תמים בדרכיו היה צדיק כתיב ביה דלמא תמים...  


מסכת עבודה זרה דף ז  
  מסכת עבודה זרה דף ז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:04 ,18/08/2010
 
הדף היומי מסכת עבודה זרה, דף ז': ר"מ אומר נותן לו דמי צמרו רבי יהודה אומר אם השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה ואם היציאה יתירה על השבח נותן לו את השבח אהדרינהו רב יוסף לאפיה...  


מסכת עבודה זרה דף ח  
  מסכת עבודה זרה דף ח  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:06 ,18/08/2010
 
הדף היומי מסכת עבודה זרה, דף ח': רבי יהושע סבר ילפינן ממשה ור"א סבר לא ילפינן ממשה שאני משה דרב גובריה וחכ"א לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא שואל אדם צרכיו בשומע תפלה...  


מסכת עבודה זרה דף ט  
  מסכת עבודה זרה דף ט  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:08 ,18/08/2010
 
הדף היומי מסכת עבודה זרה, דף ט': מלכות פרס בפני הבית שלשים וארבע שנה מלכות יון בפני הבית מאה ושמונים שנה מלכות חשמונאי בפני הבית מאה ושלש מלכות בית הורדוס מאה ושלש מכאן ואילך...  


מסכת עבודה זרה דף י  
  מסכת עבודה זרה דף י  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:10 ,18/08/2010
 
הדף היומי מסכת עבודה זרה, דף י': שית שנין יתירתא סבור רבנן קמיה דרב' למימר האי שטר מאוחר הוא ניעכביה עד דמטיא זמניה ולא טריף אמר רב נחמן האי ספרא דוקנא כתביה והנך שית שנין דמלכו...  


מסכת עבודה זרה דף יא  
  מסכת עבודה זרה דף יא  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:12 ,18/08/2010
 
הדף היומי מסכת עבודה זרה, דף י"א: נתפרדה חבילה אונקלוס בר קלונימוס איגייר שדר קיסר גונדא דרומאי אבתריה משכינהו בקראי איגיור הדר שדר גונדא דרומאי [אחרינא] אבתריה אמר להו לא תימרו...  


מסכת עבודה זרה דף יב  
  מסכת עבודה זרה דף יב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:14 ,18/08/2010
 
הדף היומי מסכת עבודה זרה, דף י"ב: ששפתו שתי קדירות על גבי כירה אחת ולא חשו להם חכמים מאי לא חשו להם חכמים אמר אביי משום בשר נבילה לא אמרינן דלמא מהדר אפיה ישראל לאחוריה...  


מסכת עבודה זרה דף יג  
  מסכת עבודה זרה דף יג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:17 ,18/08/2010
 
הדף היומי מסכת עבודה זרה, דף י"ג: אבל מהנה שרי ורבי יוחנן אמר אפילו מעוטרות בפירות נמי אסור ק"ו נהנה אסור מהנה לא כ"ש מיתיבי רבי נתן אומר יום <שעבודת כוכבים> {שעבודה זרה} מנחת...  


מסכת עבודה זרה דף יד  
  מסכת עבודה זרה דף יד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 17:41 ,24/08/2010
 
הדף היומי מסכת עבודה זרה, דף י"ד: מאי איצטרובלין תורניתא ורמינהו הוסיפו עליהן אלכסין ואיצטרובלין מוכססין ובנות שוח ואי סלקא דעתך איצטרובלין תורניתא תורניתא מי איתא בשביעית...  


מסכת עבודה זרה דף טו  
  מסכת עבודה זרה דף טו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 17:43 ,24/08/2010
 
הדף היומי מסכת עבודה זרה, דף ט"ו: ור"א אומר אף במקום שאסרו לייחד מותר למכור מאי טעמא <עובד כוכבים> {גוי} חס על בהמתו שלא תעקר ואף רב הדר ביה דאמר רב תחליפא א"ר שילא בר אבימי...  


מסכת עבודה זרה דף טז  
  מסכת עבודה זרה דף טז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 17:46 ,24/08/2010
 
הדף היומי מסכת עבודה זרה, דף ט"ז: אי אפשר ה"נ איכא דאמרי תריסין היינו טעמא דלא דכי שלים זינייהו קטלי בגוייהו ויש אומרים מוכרים להם תריסין דכי שלים זינייהו מערק ערקי אמר רב נחמן...  


  1    2    3    4    5   ...   70   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
  •  
  •  
     
  •  
  •  
     
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים