י"ד בתשרי תשע"ט / יום ראשון 23 ספטמבר 2018 | פרשת השבוע: שבת - חול המועד סוכות
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - התלמוד הבבלי  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - התלמוד הבבלי
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 
 הדף היומי - התלמוד הבבלי הדף היומי - התלמוד הבבלי
 
 
מסכת מנחות דף מה  
  מסכת מנחות דף מה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 20:39 ,10/04/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף מה: אילים דהיכא אי דהנהו דאיל הוא אי דעצרת דתורת כהנים הויה כתיב בהו לעולם דעצרת דתורת כהנים והכי קאמר לא אילים דתורת כהנים...  


מסכת מנחות דף מו  
  מסכת מנחות דף מו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 20:41 ,10/04/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף מו: שאם הוזקקו זה לזה שמעכבין זה את זה ואיזה הוא זיקה שלהן שחיטה אמר עולא בעו במערבא תנופה עושה...  


מסכת מנחות דף מז  
  מסכת מנחות דף מז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 20:43 ,10/04/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף מז: ת"ר כבשי עצרת אין מקדשין את הלחם אלא בשחיטה כיצד שחטן לשמן וזרק דמן לשמן קדש הלחם שחטן שלא לשמן וזרק דמן שלא לשמן...  


מסכת מנחות דף מח  
  מסכת מנחות דף מח  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 20:46 ,10/04/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף מח: והשאר נאכלות בפדיון אמרוה רבנן קמיה דרב חסדא הא דלא כרבי דאי רבי כיון דאמר שחיטה מקדשא דפריק להו היכא אי דפריק להו מאבראי...  


מסכת מנחות דף מט  
  מסכת מנחות דף מט  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 20:49 ,10/04/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף מט: תנא אזאת תורת העולה ריבה סמיך ליה תני רבה בר בר חנה קמיה דרב כבשי עצרת ששחטן לשום אילים כשרין ולא עלו לבעלים...  


מסכת מנחות דף נ  
  מסכת מנחות דף נ  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 12:52 ,26/04/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף נ: מ"מ שבעה הוו אלא תנא בעלמא קאי ומאי כדי לשבת וב' ימים טובים של ר"ה סימנא בעלמא דיקא נמי דקתני כדי לשבת ולא קתני לשבת...  


מסכת מנחות דף נא  
  מסכת מנחות דף נא  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 17:05 ,27/04/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף נא: הרי היא כמנחת תמידין רבא אמר (ויקרא ו) על מחבת מלמד שטעונה כלי ואי אפי לה מאתמול איפסיל ליה בלינה...  


מסכת מנחות דף נב  
  מסכת מנחות דף נב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 17:10 ,27/04/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף נב: באפרה אין מועלין אמר רב אשי שתי תקנות הואי דאורייתא בה מועלין באפרה אין מועלין כיון דחזו דקא מזלזלי בה וקא עבדי מיניה למכתן...  


מסכת מנחות דף נג  
  מסכת מנחות דף נג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 17:44 ,27/04/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף נג: זאת תורת המנחה הקרב אותה בני אהרן לפני ה' אל פני המזבח והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו מצות תאכל...  


מסכת מנחות דף נד  
  מסכת מנחות דף נד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 18:23 ,27/04/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף נד: בתפוחים משום רבי חנינא בן גמליאל אמרו מחמיצין רב כהנא מתני לה ברבי חנינא בן תרדיון כמאן אזלא הא דתנן תפוח שריסקו ונתנו בתוך העיסה...  


מסכת מנחות דף נה  
  מסכת מנחות דף נה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 18:27 ,27/04/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף נה: ובמחשבה מה תרומה גדולה בעין יפה אף תרומת מעשר בעין יפה ומינה א"ר אלעזר בר רבי יוסי אבא היה נוטל עשר גרוגרות...  


מסכת מנחות דף נו  
  מסכת מנחות דף נו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:49 ,01/05/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף נו: לרבות שעירי <עבודת כוכבים> {עבודה זרה} לסמיכה מתקיף לה רבינא תינח לרבי יהודה לרבי שמעון מאי איכא למימר א"ל מר זוטרא...  


מסכת מנחות דף נז  
  מסכת מנחות דף נז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:56 ,01/05/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף נז: אמר רבי יוחנן הניח בשר על גבי גחלים היפך בו חייב לא היפך בו פטור אמר רבא מאי חייב נמי דקאמר כמעשה צלי של שבת...  


מסכת מנחות דף נח  
  מסכת מנחות דף נח  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 20:00 ,01/05/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף נח: ור' יוחנן האי אותם מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא יכול יהא יחיד מתנדב ומביא כיוצא בה נדבה וקורא אני בה...  


  1    2    3    4    5   ...   54   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
     
  •  
  •  
  •  
     
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים