כ באדר ב' תשע"ט / יום רביעי 27 מרץ 2019 | פרשת השבוע: שמיני
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - התלמוד הבבלי  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - התלמוד הבבלי
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 
 הדף היומי - התלמוד הבבלי הדף היומי - התלמוד הבבלי
 
 
מסכת חולין דף קכא  
  מסכת חולין דף קכא  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 11:47 ,18/10/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף קכא: והדר מייתי לה לערלה פרי פרי מבכורים: והאלל: מאי אלל רבי יוחנן אמר מרטקא ור"ל אמר בשר שפלטתו סכין...  


מסכת חולין דף קכב  
  מסכת חולין דף קכב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 11:01 ,23/10/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף קכב: אליבא דמאן אי אליבא דר' ישמעאל האמר לא מבטל עור ואי אליבא דר"ע פשיטא האמר מבטל עור לעולם...  


מסכת חולין דף קכג  
  מסכת חולין דף קכג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 11:04 ,23/10/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף קכג: איבו אמרה וארבעי אמר בה וחדא מינייהו עבודה א"ר יוסי בר' חנינא לא שנו אלא לפניו אבל לאחריו אפילו מיל אחד אינו חוזר...  


מסכת חולין דף קכד  
  מסכת חולין דף קכד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 11:18 ,23/10/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף קכד: עד שיהא בארץ רבי מאיר אומר אינו צריך לא לגרור את הטפילה ולא עד שיהא בארץ אלא ממעטו מבפנים מארבע טפחים...  


מסכת חולין דף קכה  
  מסכת חולין דף קכה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 11:22 ,23/10/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף קכה: וקולית המוקדשין הנוגע בהן בין סתומים בין נקובים טמא קולית נבלה וקולית השרץ הנוגע בהם סתומים טהורים נקובים כל שהוא...  


מסכת חולין דף קכו  
  מסכת חולין דף קכו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 23:35 ,29/10/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף קכו: ותני עלה רבי יוסי מטהר אהייא אילימא אסיפא ת"ק נמי טהורי קא מטהר אלא דקאמר ת"ק טומאה בתוכה הבית טמא...  


מסכת חולין דף קכז  
  מסכת חולין דף קכז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 23:47 ,29/10/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף קכז: ת"ל (ויקרא יא) השורץ כל מקום ששורץ או אינו אלא השורץ <יכול> כל המשריץ יטמא שאין משריץ לא יטמא אוציא עכבר שחציו בשר וחציו אדמה שאין פרה ורבה...  


מסכת חולין דף קכח  
  מסכת חולין דף קכח  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 13:09 ,31/10/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף קכח: רבי מאיר אומר אם אוחז בקטן וגדול עולה עמו הרי הוא כמוהו ואם לאו אינו כמוהו ואמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה...  


מסכת חולין דף קכט  
  מסכת חולין דף קכט  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 13:13 ,31/10/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף קכט: טומאת בית הסתרים היא וטומאת בית הסתרים לא מטמא אמר ליה אף לדידי קשיא לי...  


מסכת חולין דף קל  
  מסכת חולין דף קל  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 15:24 ,31/10/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף קל: הזרוע והלחיים והקבה נוהגין בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין...  


מסכת חולין דף קלא  
  מסכת חולין דף קלא  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 15:28 ,31/10/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף קלא: דאתו לידיה בטבלייהו וקסבר האי תנא מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין תא שמע הרי שאנסו בית המלך גרנו אם בחובו חייב...  


מסכת חולין דף קלב  
  מסכת חולין דף קלב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 15:33 ,31/10/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף קלב: מטונך אהרן ובניו כתובין בפרשה דבי רבי ישמעאל תנא כהן ולא כהנת וילמוד סתום מן המפורש...  


מסכת חולין דף קלג  
  מסכת חולין דף קלג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 15:37 ,31/10/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף קלג: וקבלות הזאות והשקאת סוטה ועריפת עגלה ערופה וטהרת מצורע ונשיאות כפים בין מבפנים בין מבחוץ...  


מסכת חולין דף קלד  
  מסכת חולין דף קלד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 15:46 ,31/10/2011
 
הדף היומי מסכת חולין דף קלד: ורמינהו על מנת שהמתנות שלי נותן לכל כהן שירצה על מנת אחוץ קא רמית חוץ שיורא על מנת לאו שיורא...  


  1    2    3    4    5   ...   41   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
  •  
     
  •  
  •  
     
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים