ט"ו בסיון תשע"ט / יום שלישי 18 יוני 2019 | פרשת השבוע: שלח לך
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - התלמוד הבבלי  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - התלמוד הבבלי
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 
 הדף היומי - התלמוד הבבלי הדף היומי - התלמוד הבבלי
 
 
מסכת ערכין דף ג  
  מסכת ערכין דף ג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 12:50 ,12/01/2012
 
הדף היומי מסכת ערכין דף ג: מאי לאתויי נשים וכדר' יהושע בן לוי דאמר ר' יהושע בן לוי נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס...  


מסכת ערכין דף ד  
  מסכת ערכין דף ד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 12:53 ,12/01/2012
 
הדף היומי מסכת ערכין דף ד: וגואלין לעולם אימא במצות ר"ה נמי לא ליחייבו קמשמע לן נהי דליתנהו בהשמטת קרקע בהשמטת כספים בשילוח עבדים מיהא איתנהו...  


מסכת ערכין דף ה  
  מסכת ערכין דף ה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 10:24 ,17/01/2012
 
הדף היומי מסכת ערכין דף ה: רגלה של זו עולה יכול תהא כולה עולה תלמוד לומר (ויקרא כז) כל אשר יתן ממנו לה' יהיה קדש ממנו קודש ולא כולה קודש...  


מסכת ערכין דף ו  
  מסכת ערכין דף ו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 10:27 ,17/01/2012
 
הדף היומי מסכת ערכין דף ו: תנא חדא <עובד כוכבים> {גוי} שהתנדב נדבה לבדק הבית מקבלים הימנו ותניא אידך אין מקבלין...  


מסכת ערכין דף ז  
  מסכת ערכין דף ז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 10:30 ,17/01/2012
 
הדף היומי מסכת ערכין דף ז: מכלל דתנא קמא סבר ניתן לחזרת עמידת ב"ד א"ר יוסף במלוה על פה גובה מן היורשין קמיפלגי...  


מסכת ערכין דף ח  
  מסכת ערכין דף ח  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 10:33 ,17/01/2012
 
הדף היומי מסכת ערכין דף ח: נתן ארבע לראשונה ואחת לשניה ידי שניה יצא ידי ראשונה לא יצא כולהו משעבדן לראשונה...  


מסכת ערכין דף ט  
  מסכת ערכין דף ט  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 22:59 ,21/01/2012
 
הדף היומי מסכת ערכין דף ט: קדים אתי סיהרא תלתא יומי השתא נמי קא קדים אתי תרי יומי כדאמר רב משרשיא כגון שהיתה שנה מעוברת...  


מסכת ערכין דף י  
  מסכת ערכין דף י  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 21:16 ,22/01/2012
 
הדף היומי מסכת ערכין דף י: ועיבור שנה ל' אישתקד עשינו שניהם מלאין דל תלתא לבהדי תלתא וקם ליה בדוכתיה אמר ליה נר ישראל כן הוה...  


מסכת ערכין דף יא  
  מסכת ערכין דף יא  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 22:58 ,23/01/2012
 
הדף היומי מסכת ערכין דף יא: עשרה נקבים היו בה כל אחד ואחד מוציא עשרה מיני זמר נמצאת כולה מוציאה מאה מיני זמר במתניתא תנא היא אמה וגבוה אמה וקתא יוצא הימנה...  


מסכת ערכין דף יב  
  מסכת ערכין דף יב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 23:01 ,23/01/2012
 
הדף היומי מסכת ערכין דף יב: איבעיא להו נסכים הבאים בפני עצמן טעונין שירה או אין טעונין שירה כיון דאמר [רבי] שמואל בר נחמני א"ר יונתן מנין שאין אומרים שירה אלא על היין...  


מסכת ערכין דף יג  
  מסכת ערכין דף יג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 23:07 ,23/01/2012
 
הדף היומי מסכת ערכין דף יג: בא חרים ונטל חלקו וחלק חביריו שש וכן פשחור וכן אימר התקינו נביאים שביניהם שאפי' יהויריב ראש משמרות עולה לא ידחה ידעיה ממקומו...  


מסכת ערכין דף יד  
  מסכת ערכין דף יד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 20:33 ,26/01/2012
 
הדף היומי מסכת ערכין דף יד: מלתא אגב אורחיה קמשמע לן כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם שיאמר כמה נאה <כנעני> {כותי} זה...  


מסכת ערכין דף טו  
  מסכת ערכין דף טו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 00:17 ,27/01/2012
 
הדף היומי מסכת ערכין דף טו: אילו באו עליה שנים אחד שלא כדרכה ואחד כדרכה יאמרו בעל פגומה חמשים בעל שלמה חמשים...  


מסכת ערכין דף טז  
  מסכת ערכין דף טז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 00:25 ,27/01/2012
 
הדף היומי מסכת ערכין דף טז: רבה בר רב הונא כל מילתא דמיתאמרא באפי תלתא לית בה משום לישנא בישא מ"ט חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה...  


  1    2    3    4    5   ...   36   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
     
  •  
  •  
  •  
     
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים