ה בכסלו תשע"ט / יום שלישי 13 נובמבר 2018 | פרשת השבוע: ויצא
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - ליקוטי מוהר"ן  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - ליקוטי מוהר"ן
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 
 הדף היומי - ליקוטי מוהרן הדף היומי - ליקוטי מוהרן
 
 
חלק ב-תורה ז- המשך  
  חלק ב-תורה ז- המשך  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ז - המשך- יב - וזה בחינת מזג הריאה, כשהריאה היא במזג השוה, היא כלולה מכל הבחינות הנ"ל. כי הריאה היא מאירת עיניים, כמו שאמרו רז"ל (חולין מט)...  


חלק ב-תורה ז- המשך  
  חלק ב-תורה ז- המשך  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ז - המשך - יג המשך - וזה פירוש: מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע שהיו באין בספינה, והיה רבי אליעזר ישן, ורבי יהושע ניעור. נזדעזע רבי יהושע...  


חלק ב-תורה ז- המשך  
  חלק ב-תורה ז- המשך  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ז - המשך - יג - המשך - וזה: והיה רבי אליעזר ישן, ורבי יהודע נעור. כי השגת רבי אליעזר, שהוא בחינת בן, הוא בחינת שינה, בחינת: עין לא ראתה וכו', בחינת מה...  


חלק ב-תורה ח תקעו תוכחה  
  חלק ב-תורה ח תקעו תוכחה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ח - א - אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, ומוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו, כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב (ויקרא יט): הוכח תוכיח את עמיתך...  


חלק ב-תורה ח- המשך  
  חלק ב-תורה ח- המשך  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ח - המשך - א - המשך - עזב לא אמר, אלא נתן, כמו שפרש רש"י שם וכמו שאמרו רז"ל בגמרא (שבת פח, ע"ב). כי על ידי תוכחה של משה...  


חלק ב-תורה ח- המשך  
  חלק ב-תורה ח- המשך  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ח - המשך - ב - המשך- ועל ידי שֺד משדי, בחינת הרחמנות דסיטרא אחרא, בחינת: גם תנים חלצו שד – על ידי זה: בת עמי לאכזר, כי על ידי זה שהם יונקים מן הרחמנות...  


חלק ב-תורה ח- המשך  
  חלק ב-תורה ח- המשך  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ח - המשך - ג - המשך - וזה בחינת (שם עד): אתה פוררת בעזך ים, שברת ראשי תנינים על המים, כי ע"י מטה עוז הנ"ל הוא משבר ראשי תנינים על המים...  


חלק ב-תורה ח- המשך  
  חלק ב-תורה ח- המשך  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ח - המשך - ה - ועל ידי התגלות הכבוד, על ידי זה בא התפשטות הנבואה. כי הנבואה באה מבחינת שרשי נפשות ישראל, שהם בחינת שבעים נפש...  


חלק ב-תורה ח- המשך  
  חלק ב-תורה ח- המשך  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ח - המשך - ו - המשך - וכשנתכפרין העוונות, זה בחינת שהעננים כלים והולכים, בבחינת (שם מד): מחיתי כעב פשעיך וכענן חמאותיך וכו', ואזי הוא בחינת זריחת השמש...  


חלק ב-תורה ח- המשך  
  חלק ב-תורה ח- המשך  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ח - המשך - ח - ועל כן צריכין לחפש ולבקש מאד אחרי מנהיג אמיתי להתקרב אליו, כי כל מנהיג ומנהיג יש לו בחינת רוח נבואה, וגם עכשיו, שבטלה הנבואה...  


חלק ב-תורה ח- המשך  
  חלק ב-תורה ח- המשך  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ח - המשך - ח - המשך - וזה בחינת זוהמת הנחש, כי עירוב ובלבול המדמה, שמערב ומבלבל באמונות כזביות, זה בחינת זוהמת הנחש, כי כל המנחשים והקוסמים...  


חלק ב-תורה ח- המשך  
  חלק ב-תורה ח- המשך  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ח - המשך - י - המשך - נמצא, שעיקר ארץ ישראל הוא על ידי כח מעשיו, על ידי שיודעין שהשם יתברך ברא את העולם. ולעתיד, יחדש הקב"ה את כל העולם...  


חלק ב-תורה ח- המשך  
  חלק ב-תורה ח- המשך  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ח - המשך - יא - וזה בחינת ראש השנה, כי בראש השנה אז התפילה בבחינת דין ומשפט, כי המשפט לאלקים הוא, ועל ידי זה מוציאין כל החיות של הסיטרא אחרא...  


חלק ב-תורה ח- המשך  
  חלק ב-תורה ח- המשך  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ח - המשך - יב - המשך - וזה בחינת (משלי כ): נר ה' נשמת אדם, כי השכל הוא נר דולק ע"י השמנונית שבגוף, שמתקיימין ועולין אל המוח ע"י הנשימה של הריאה...  


  1    2    3    4    5   ...   7   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
 •  
   
 •  
   
 •  
 •  
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים