י"ז באדר ב' תשע"ט / יום ראשון 24 מרץ 2019 | פרשת השבוע: שמיני
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - ההלכה היומית  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - ההלכה היומית
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 הדף היומי - ההלכה היומית הדף היומי - ההלכה היומית
 
 
דברים האסורים לעשותם לאור הנר ועוד  
  דברים האסורים לעשותם לאור הנר ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן ערה – דברים שאסור לעשותם לאור הנר (המשך)- א. כשעורכים בקשות בבית הכנסת באשמורת הבוקר, והחשמל עדיין לא דלק, אסור לשמש שאינו קבוע לבדוק כוסות וקערות לאור הנר, שמא יטה את הנר. אבל אם הוא שמש קבוע, מ  


קריאת שמע שעל המיטה בליל שבת ועוד  
  קריאת שמע שעל המיטה בליל שבת ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
קריאת שמע שעל המטה בליל שבת – (המשך) - א. מותר לזמר את הנוסח "הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס וכו' גם בלילי שבתות וימים טובים. אך אין לומר את הוידוי בלילי שבתות וימים טובים.  


קצת מדיני ההפטרה,לקרוא הפרשה ב  
  קצת מדיני ההפטרה,לקרוא הפרשה ב' וא' תרגום  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
קצת מדיני ההפטרה – (המשך)- א. קטן יכול לעלות למפטיר ולקרוא את ההפטרה. ולכתחילה אין להעלות למפטיר אלא מי שיודע לקרוא ההפטרה. ובדיעבד אם זה שעלה...  


לקרוא הפרשה ב  
  לקרוא הפרשה ב' וא' תרגום,דין תפילת מוסף בשבת  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
המשך סימן רפה - לקרוא הפרשה ב' מקרא וא' תרגום - א. אבל בתוך שבעה ימי האבלות, חייב לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום. ב. פרשת "וזאת הברכה" יש לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום ביום הושענא רבה, ואם שכח...  


ניחום אבלים,ביקור חולים בשבת דין תענית בשבת ועוד  
  ניחום אבלים,ביקור חולים בשבת דין תענית בשבת ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רפז- ניחום אבלים וביקור חולים בשבת- א. מותר לנחם אבלים בשבת, ואומרים לאבל בשבת: שבת היא מלנחם ונחמה קרובה לבוא. ולא יאמר לו כדרך שאומר בחול "תנוחם מן השמים". אלא יפייסנו בדברי חיזוק ומוסר.  


להשלים מאה ברכות בשבת,דין סעודה שלישית בשבת  
  להשלים מאה ברכות בשבת,דין סעודה שלישית בשבת  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רצ - להשלים מאה ברכות בשבת (המשך)- א. אף על פי שצריך להשלים מאה ברכות בשבת בפירות ומגדנות, מכל מקום אין לברך על הפירות שלפניו, על כל פרי ופרי בפני עצמו, כגון אם בירך בורא פרי העץ על תפוח, אינו רש  


דין סעודה שלישית בשבת,דין תפילת מנחה בשבת  
  דין סעודה שלישית בשבת,דין תפילת מנחה בשבת  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רצא - דין סעודה שלישית בשבת (המשך)- א. כבר פשט המנהג שאין מקדשים על היין בסעודה שלישית. ומכל מקום היכא דאפשר נכון לברך על היין באמצע הסעודה. והנוהגים לקדש [בברכת הגפן בלבד] בסעודה שלישית  


דין תפילת מנחה בשבת,דין ערבית של מוצאי שבת ועוד  
  דין תפילת מנחה בשבת,דין ערבית של מוצאי שבת ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רצב- דין תפילת מנחה בשבת (המשך)- א. קודם פתיחת ההיכל אומרים פסוק "ואני תפילתי לך ה' עת רצון", ונהגו לאומרו מעומד. ומנהגינו לכפול פסוק זה.  


זמן צאת השבת, דיני הבדלה בתפילה ועוד  
  זמן צאת השבת, דיני הבדלה בתפילה ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רצג - זמן צאת השבת (המשך)- א. יש אומרים שיש לחשב זמן רבינו תם לפי חשבון שעות זמניות, ויש מקילים לחשב השעות לפי חשבון השעון שלנו. והעיקר לדינא שיש לחשב לפי שעות זמניות  


דיני הבדלה על היין, דינ הבשמים בהבדלה  
  דיני הבדלה על היין, דינ הבשמים בהבדלה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רצו - דיני הבדלה על היין (המשך)- א. צריך שהכוס לא יהיה שבור או סדוק. אבל מותר להבדיל על כוס העשוי מקרטון או נייר, או כוס חד פעמי.  


דיני הבשמים בהבדלה,דיני נר להבדלה  
  דיני הבשמים בהבדלה,דיני נר להבדלה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רצו - דיני הבשמים להבדלה (המשך) - א. מצוה מן המובחר לברך על ההדס אם יש לו. ונכון שיהיה הדס משולש כדוגמת ההדס שבלולב. וכל זה הוא למצוה מן המובחר בלבד.  


דיני נר להבדלה,מלאכה קודם ההבדלה ועוד  
  דיני נר להבדלה,מלאכה קודם ההבדלה ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן חצר - דיני נר להבדלה (המשך)- א. נכון לכבות את הנר אחר ההבדלה, כדי שיהיה ניכר שלא הודלק אלא למצות ההבדלה. ונכון שלא לכבותו בפיו. ויש נוהגים לכבותו בשיירי היין.  


דין סעודה רביעית,דין ריצה והיתעמלות בשבת ועוד  
  דין סעודה רביעית,דין ריצה והיתעמלות בשבת ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן ש' - דין סעודה רביעית (המשך) - א. גם הנשים חייבות בסעודה רביעית במוצאי שבת, ודינה כדין האיש לכל עניני שבת. וסגולה לנשים שלא תתקשנה בעת לידתן, שתאכלנה במוצאי שבת סעודת מלוה מלכה.  


דיני הוצאה בשבת  
  דיני הוצאה בשבת  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן שא - דיני הוצאה בשבת (המשך) - א. מגבעת ובתוכה נייר [שהניחוהו שם כדי להקטין את מידתה], מותר לצאת בה בשבת לרשות הרבים גם במקומות שאין בהם עירוב. ומותר לתת את הנייר בתוך הכובע בשבת.  


דיני הוצאה בשבת  
  דיני הוצאה בשבת  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן שא - דיני הוצאה בשבת (המשך) - א. מותר לצאת בשבת שבימי החורף לרשות הרבים בערדליים [כיסויי גומי המתלבשים על הנעליים], אף במקום שאין עירוב, ואין לחוש שמא ישלפם ברה"ר ויבוא לידי הוצאה.  


הקודםאחורה  1    2    3    4    5    6   ...   17   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
  •  
  •  
     
  •  
     
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים