י"ז בסיון תשע"ט / יום חמישי 20 יוני 2019 | פרשת השבוע: שלח לך
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - ההלכה היומית  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - ההלכה היומית
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 הדף היומי - ההלכה היומית הדף היומי - ההלכה היומית
 
 
דין כותב בשבת,דין תופר ומתיר  
  דין כותב בשבת,דין תופר ומתיר  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן שמ - דין כותב בשבת - א. הכותב בשבת ב' אותיות, חייב משום כותב. וכן הכותב במכונת כתיבה, חייב משום כותב, וחכמים אסרו לכתוב אף ביד שמאל  


דין תופר ומתיר,דין קורע ותולש בשבת ועוד  
  דין תופר ומתיר,דין קורע ותולש בשבת ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן שמ - דין תופר ומתיר (המשך) - א. במקום צורך מותר לחבר פרווה של צמר במעיל גשם על-ידי רוכסן הקבוע בצד המעיל, ואין בזה איסור תופר. וכן מותר לחבר את הכובע של המעיל על-ידי רוכסן.  


דין בין השמשות,דין קטן בשבת ועוד  
  דין בין השמשות,דין קטן בשבת ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן שמב - דין בין השמשות (המשך)- א. מה שאמרו שלא גזרו על השבות בבין השמשות, אינו דוקא בבין השמשות של ערב שבת, אלא גם בבין השמשות של מוצאי שבת.  


דין ארבע רשויות בשבת,מלאכת מבעיר  
  דין ארבע רשויות בשבת,מלאכת מבעיר  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן שמה - דין ארבע רשויות בשבת (המשך) - א. חצר שיש בו ב' בתים, באחד דר ישראל, ובשני ישראל מומר לחלל שבת בפרהסיא, ועשה עירוב חצרות כדין, יש אומרים שרשאי לטלטל בחצר זו בשבת.  


טלפון בשבת,רם-קול ורדיו בשבת ועוד  
  טלפון בשבת,רם-קול ורדיו בשבת ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
טלפון בשבת (המשך) - א. מותר להשתמש בשבת במכשיר הטלפון המיוחד שפותח על ידי מכון צומת, ובלבד שיהיה לצורך רפואה ובטחון. ב. טלפון המחובר לו מכשיר הקלטה, מזכירה אלקטרונית,  


דלת חשמלית בשבת,לימוד לאור החשמל ועוד  
  דלת חשמלית בשבת,לימוד לאור החשמל ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
דלת חשמלית בשבת (המשך) - א. המתגורר בבית שיש בו שכנים חילוניים, והדליקו את האור בחדר המדרגות, מותר לעלות במדרגות. ב. דלת חשמלית הנפתחת על ידי עין אלקטרונית, ונכרי פתח את הדלת עבור ישראל,  


דין הנאה מחשמל המיוצר בשבת,מזגן בשבת ועוד  
  דין הנאה מחשמל המיוצר בשבת,מזגן בשבת ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
דין הנאה מחשמל המיוצר בשבת (המשך) - א. אם נשען על הקיר והוריד בגופו את כפתור החשמל, היאך ינהג, ראה לעיל סי' שיח כ"ג  


דבר שאינו מתכון,פסיק רישיה בשבת ועוד  
  דבר שאינו מתכון,פסיק רישיה בשבת ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
דבר שאינו מתכוין (המשך) - א. מה שאמרו גורר אדם מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ, הוא הדין במטה כסא וספסל גדולים, ואף על פי שעל פי רוב יעשה חריץ  


שניים שעשאוה ומלאכה שאין צריך לגופה  
  שניים שעשאוה ומלאכה שאין צריך לגופה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
שניים שעשאוה ומלאכה שא"צ לגופה (המשך)- א. יש מי שאומר שהעושה בשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור אבל אסור מן התורה. אך מדברי הפוסקים נראה, שאין בזה איסור אלא מדרבנן.  


תענית ואזכרה בראש חודש ועוד  
  תענית ואזכרה בראש חודש ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תיח - תענית ואזכרה בראש חודש - א. ראש חודש אסור בתענית. ויש המתענים בראש חודש ניסן, ולדידן שב ואל תעשה עדיף. ואם חל יום פקודת אב ואם בראש חודש, יקדימו להתענות בערב ראש חודש.  


שחית ומנחה בראש חודש ועוד  
  שחית ומנחה בראש חודש ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תכא-תכב - שחרית ומנחה בראש חודש (המשך) - א. מי שמסופק אם הזכיר יעלה ויבוא בתפלת שחרית או מנחה של ראש חודש, דינו כאילו ודאי לא הזכיר יעלה ויבוא. ואם נזכר אחר שכבר סיים תפלתו,  


קריאת הלל בראש חודש,קריאת התורה בראש חודש  
  קריאת הלל בראש חודש,קריאת התורה בראש חודש  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תכב - קריאת ההלל בראש חודש (המשך) - א. מנהגינו לכפול את פסוקי ההלל מהפסוק "אודך כי עניתני וכו'" עד סוף ההלל, וכדעת האר"י ז"ל, ושלא כמנהג ספרד הקדמון. ואם שכח מלכפול פסוקים אלה, אין צריך לחזור.  


תפילת מוסף בראש חודש,יעלה ויבוא בברכת המזון ועוד  
  תפילת מוסף בראש חודש,יעלה ויבוא בברכת המזון ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תסג - תפילת מוסף בראש חודש - א. זמן תפילת מוסף לכתחילה עד סוף שבע שעות, ואם התפלל אותה אחר שבע שעות נקרא פושע, ואף על פי כן יצא ידי חובה, מפני שזמנה כל היום.  


דיני ראש חודש החל בשבת,דיני ברכת הלבנה ועוד  
  דיני ראש חודש החל בשבת,דיני ברכת הלבנה ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תכה - דיני ראש חודש שחל בשבת (המשך) - א. מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון שבעה בסדר היום, ובספר תורה השני קורא המפטיר וביום השבת ובראשי חדשיכם עד סוף הפרשה. ומפטירים השמים כסאי,  


סדר ברכת הלבנה,מקום הברכה ועוד  
  סדר ברכת הלבנה,מקום הברכה ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תכו - סדר ברכת הלבנה (המשך) -א. בכל פעם שאומרים כשם שאנחנו מרקדין, ירים גופו מעט על ראשי האצבעות ג' פעמים דוקא. וגם אם אומר ברכת הלבנה ביחיד צריך לומר שאנו מרקדין, ולא כשם שאני מרקד.  


הקודםאחורה  1    2    3    4    5    6   ...   12   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
  •  
  •  
     
  •  
     
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים