י"ז בסיון תשע"ט / יום חמישי 20 יוני 2019 | פרשת השבוע: שלח לך
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - ההלכה היומית  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - ההלכה היומית
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 הדף היומי - ההלכה היומית הדף היומי - ההלכה היומית
 
 
זמן ברכת הלבנה,אמירת וידוי בניסן ועוד  
  זמן ברכת הלבנה,אמירת וידוי בניסן ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תכו - זמן ברכות הלבנה (המשך) - א. נכון שהאבל לא יברך ברכת הלבנה תוך ו' ימי אבלות. וכל זה אם ישאר לו זמן שיוכל לברך ברכת הלבנה לאותו חודש אחר האבל, אבל אם חושש שלא יוכל לברך על הלבנה אחר שבעה,  


דין ברכת הבדיקה,דיני בדיקת חמץ ועוד  
  דין ברכת הבדיקה,דיני בדיקת חמץ ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תלב - דין ברכת הבדיקה (המשך) - א. אין מברכים שהחיינו על מצוות בדיקת חמץ. ומכל מקום הואיל וכמה פוסקים כתבו שצריך לברך שהחיינו על הבדיקה, נכון להשתדל להשיג פרי חדש...  


דינים הנהוגים אחר הבדיקה ועוד  
  דינים הנהוגים אחר הבדיקה ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תלד - דינים הנוהגים אחר הבדיקה (המשך) - א. ביטול החמץ ביום הוא בנוסח זה: "כל חמירא דאיכא ברשותי דחזיתיה ודלא חזיתיה דביערתיה ודלא ביערתיה ליבטיל ולהוי כעפרא דארעא", והביטול יהיה אחר הביעור,  


דיני חמץ בערב פסח,ערב פסח שחל בשבת ועוד  
  דיני חמץ בערב פסח,ערב פסח שחל בשבת ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תמג - דין חמץ בערב פסח - א. חמץ משש שעות ביום י"ד אסור מן התורה בין באכילה בין בהנאה, וחכמים אסרו את החמץ באכילה שתי שעות קודם,  


דין ביעור חמץ,המוצא חמץ במועד ועוד  
  דין ביעור חמץ,המוצא חמץ במועד ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תמה - דין ביעור חמץ (המשך) - א. אסור להתחיל במלאכה כשמגיע זמן שריפה עד שישרוף. וישרוף ויבטל לפני תחילת שש שעות, וקודם זמן איסורו יכול להשליכו בחצר במקום שעופות מצויים.  


תערובת חמץ בפסח,דין נותן טעם לפגם  
  תערובת חמץ בפסח,דין נותן טעם לפגם  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תמז - תערובת חמץ בפסח (המשך) - א. אם נמצאת החיטה בתבשיל בערב פסח אחר זמן איסור חמץ, בטלה בששים, ויבער החיטה. אבל אם לא סילקו החיטה וחזרו וחיממו התבשיל בפסח בעוד שהחיטה בתוכו,  


חמץ שעבר עליו הפסח,מכירת חמץ ועוד  
  חמץ שעבר עליו הפסח,מכירת חמץ ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תמח - חמץ שעבר עליו הפסח - א. כל המשהה חמץ ברשותו בפסח, ביטל מצות עשה, שנאמר: "תשביתו שאור מבתיכם", ועובר על לא תעשה, שנאמר: "לא יראה לך חמץ",  


דיני הגעלת כלים,הכשר תנור מיקרוגל  
  דיני הגעלת כלים,הכשר תנור מיקרוגל  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תנא – דיני הגעלת כלים (המשך) - א. שפודים ואסכלאות שצולים בהם בשר על האש, ופעמים שמערבים בהם חמץ, הואיל ודרך תשמישם בלי אמצעות נוזלים, צריכים ליבון באש עד שיהיו ניצוצות של אש ניתזים מהם.  


הכשר תנור מיקרוגל  
  הכשר תנור מיקרוגל  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
הכשר תנור מיקרוגל (המשך) - א. קערות של מתכת שמערים לתוכן תבשיל מכלי ראשון, די להכשירם ע"י עירוי מכלי ראשון, אבל אם מערה עליהם מכלי שני לא הוכשרו בכך, ואפי' אם עירה מים חמים מ"טרמוס",  


הכשר תנור מיקרוגל,אורז בפסח ועוד  
  הכשר תנור מיקרוגל,אורז בפסח ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
הכשר תנור מיקרוגל (המשך) - א. אין להגעיל כלי בשר וכלי חלב בבת אחת, אלא כשאחד מהם אינו בן יומו, ואם שניהם בני יומן יגעילם בזה אחר זה. ב. ציפוי שעושים האומנים לקדרות ויורות ישנים,  


תענית בכורות בערב פסח  
  תענית בכורות בערב פסח  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תע - תענית בכורות בערב פסח (המשך) - א. מותר לבכורות לאכול בערב פסח ע"י השתתפות בסעודת בר-מצוה שחל זמנו בערב פסח, (דהיינו ביום מלאת לנער י"ג שנה בדיוק), ואם עושים הסעודה אחר זמנו, לא מועיל.  


אכילה בערב פסח,דיני היסבה וארבע כוסות  
  אכילה בערב פסח,דיני היסבה וארבע כוסות  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סי' תעא - אכילה בערב פסח - א. אסור לאכול מצה ביום י"ד בניסן (מעמוד השחר), כדי שיאכל המצה לתיאבון בליל פסח, אבל מותר לאכול מצה בליל י"ד בניסן. ב. מותר לאכול בערב פסח מצה עשירה,  


דיני היסבה ואבע כוסות  
  דיני היסבה ואבע כוסות  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תעב-תפ – דיני היסבה וארבע כוסות (המשך) - א. ההיסבה צריכה להיות בצד שמאל, ואם הסב בצד ימין, כאלו לא הסב כלל, ובמצה צריך לחזור ולאכול, וכן בארבע כוסות חוזר לשתות בהיסבה.  


דיני היסבה וארבע כוסות,כוס ראשון ושני-ורחץ,כרפס  
  דיני היסבה וארבע כוסות,כוס ראשון ושני-ורחץ,כרפס  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן תעב-תפ – דיני היסבה וארבע כוסות (המשך) - א. ישתה כוס הקידוש בהיסבה, ואינו צריך לברך אחריו. ואם היה מתענה או רעב, מותר לאכול אחר הקידוש פירות ואורז או מצה עשירה, אך לא ימלא כריסו מהם. ב. מדינא יכו  


כרפס, יחץ, מגיד  
  כרפס, יחץ, מגיד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
המשך תעג – כרפס - א. חייב שישאיר מעט מהכרפס בצלחת שבתוך הקערה, על דרך הסוד, שצריך שיהיה סוד הקערה שלם עד לאחר אכילת המצה והמרור. ב. אם אכל כזית מן הכרפס...  


הקודםאחורה  1    2    3    4    5    6    7   ...   12   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
  •  
  •  
     
  •  
     
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים