י"ב בחשון  / יום שני 18 אוקטובר 2021 | פרשת השבוע: וירא
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית הילולת הצדיקים ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - התלמוד הבבלי  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - התלמוד הבבלי
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 
 הדף היומי - התלמוד הבבלי הדף היומי - התלמוד הבבלי
 
 
מסכת ראש השנה דף י  
  מסכת ראש השנה דף י  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 17:54 ,04/05/2008
 
הדף היומי מסכת ראש השנה, דף י: ופירות נטיעה זו אסורין עד ט"ו בשבט אם לערלה ערלה ואם לרבעי רבעי מה"מ א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן ומטו בה משמיה דרבי ינאי אמר קרא (ויקרא יט)...  


מסכת ראש השנה דף יא  
  מסכת ראש השנה דף יא  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 17:57 ,04/05/2008
 
הדף היומי מסכת ראש השנה, דף יא: בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצרים בניסן נגאלו בתשרי עתידין ליגאל ר' יהושע אומר בניסן נברא העולם בניסן נולדו אבות בניסן מתו אבות...  


מסכת ראש השנה דף יב  
  מסכת ראש השנה דף יב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 17:59 ,04/05/2008
 
הדף היומי מסכת ראש השנה, דף יב: ומתוך ששינו מעשיהם שינה הקב"ה עליהם מעשה בראשית והעלה מזל כימה ביום ונטל שני כוכבים והביא מבול לעולם בשלמא לר' יהושע היינו דכתיב...  


מסכת ראש השנה דף יג  
  מסכת ראש השנה דף יג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
הדף היומי מסכת ראש השנה, דף יג: ודלמא לא עייל כלל וקאמר רחמנא תשמט ותיזיל עד חג הסוכות לא סלקא דעתך דכתיב (שמות כג) וחג האסיף בצאת השנה מאי אסיף אילימא חג הבא בזמן...  


מסכת ראש השנה דף יד  
  מסכת ראש השנה דף יד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
הדף היומי מסכת ראש השנה, דף יד: וצריכא דאי אשמעינן הלכה כר"ש שזורי ה"א משום דקסבר יש בילה קמ"ל לכל אין בילה ואי אשמעינן לכל אין בילה ה"א כרבנן ס"ל קמ"ל הלכה כר"ש...  


מסכת ראש השנה דף טו  
  מסכת ראש השנה דף טו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
הדף היומי מסכת ראש השנה, דף טו: מאן שמעת ליה דאזיל בתר לקיטה ר"ג וקתני שבט אלא אי אתמר הכי אתמר אמר רבה בר רב הונא אע"ג דאמר רבן גמליאל אתרוג אחר לקיטה כירק ראש השנה...  


מסכת ראש השנה דף טז  
  מסכת ראש השנה דף טז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
הדף היומי מסכת ראש השנה, דף טז: בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון שנאמר (תהילים לג) היוצר יחד...  


מסכת ראש השנה דף יז  
  מסכת ראש השנה דף יז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
הדף היומי מסכת ראש השנה, דף יז: ומצפצפין ועולין שנאמר (זכריה יג) והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו...  


מסכת ראש השנה דף יח  
  מסכת ראש השנה דף יח  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
הדף היומי מסכת ראש השנה, דף יח: כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דין הכא נמי ביחיד וגזר דין דיחיד תנאי היא דתניא היה רבי מאיר אומר שנים שעלו למטה וחוליין שוה...  


מסכת ראש השנה דף יט  
  מסכת ראש השנה דף יט  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
הדף היומי מסכת ראש השנה, דף יט: ותיפוק ליה דהוה ליה יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם אמר רב לא נצרכה אלא לאסור את שלפניו שלפניו נמי תיפוק ליה דהוה ליה יום שלאחר ר"ח...  


מסכת ראש השנה דף כ  
  מסכת ראש השנה דף כ  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
הדף היומי מסכת ראש השנה, דף כ: אלא אי אמרת לעולם חסר אמאי מחללינן משום דמצוה לקדש על הראייה איכא דאמרי א"ר נחמן אף אנן נמי תנינא על שני חדשים מחללין את...  


מסכת ראש השנה דף כא  
  מסכת ראש השנה דף כא  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
הדף היומי מסכת ראש השנה, דף כא: תרי ירחי חסירי קלא אית להו לוי אקלע לבבל בחדסר בתשרי אמר בסים תבשילא דבבלאי ביומא רבה דמערבא אמרי ליה אסהיד אמר להו לא שמעתי מפי...  


מסכת ראש השנה דף כב  
  מסכת ראש השנה דף כב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
הדף היומי מסכת ראש השנה, דף כב: מעשה שעברו יותר מארבעים זוג ועיכבן ר"ע כו': תניא אמר רבי יהודה ח"ו שר"ע עיכבן אלא שזפר ראשה של גדר עיכבן ושלח רבן גמליאל והורידוהו...  


מסכת ראש השנה דף כג  
  מסכת ראש השנה דף כג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
הדף היומי מסכת ראש השנה, דף כג: למיטעי אמרי האי חסר הוא והאי דלא עביד מאתמול משום דלא אפשר או דלמא מלא הוא ובזמנו עבדו וליעביד בין אמלא בין אחסר וכי מקלע ר"ח...  


  1    2    3    4    5   ...   160   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
  •  
  •  
     
  •  
     
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים