י"ב בחשון תשע"ט / יום ראשון 21 אוקטובר 2018 | פרשת השבוע: וארא
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - ההלכה היומית  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - ההלכה היומית
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 
 הדף היומי - ההלכה היומית הדף היומי - ההלכה היומית
 
 
מהילכות כיבוד רבו ותלמידי חכמים  
  מהילכות כיבוד רבו ותלמידי חכמים  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רמב, רמד - מהלכות כבוד רבו ותלמידי חכמים - א. דין תלמיד חכם נוהג גם בזמן הזה לרוב העניניים, ולכן גם בזמן הזה הרואה תלמיד חכם גדול, המופלג בתורה וביראת ה' ומורה הוראות בישראל,  


הלכות תלמוד תורה  
  הלכות תלמוד תורה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רמה, רמו - הלכות תלמוד תורה -א. מצות עשה על כל אדם מישראל ללמוד תורה כפי כוחו, ועל-ידי זה יוכל גם כן לקיים המצוות כהלכתן, ולהמנע מאיסורי תורה. וכמו שנאמר: ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם.  


הלכות תלמוד תורה  
  הלכות תלמוד תורה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רמה, רמו - הלכות תלמוד תורה (המשך) - א. אסור מצד ההלכה למורים של בתי הספר להשתמש בנשק השביתה, לשם העלאת שכרם, שיש בזה ביטול תורה לתלמידים. מכיון שאין השביתה על פת לחם,  


הלכות תלמוד תורה  
  הלכות תלמוד תורה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רמה, רמו - הלכות תלמוד תורה (המשך) - א. הנשים שמגדלות בניהן לתורה, ועוזרות לבעליהן שעוסקים בתורה, ומעודדות אותם על כך, שכרן גדול מאד, והן חולקות עמהם השכר של העולם הבא.  


הלכות צדקה,סדר ליל הברית  
  הלכות צדקה,סדר ליל הברית  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רמז, רנט – הלכות צדקה - א. מצות עשה ליתן צדקה כפי השגת ידו, וכמה פעמים נצטוינו במצוה זו, והמעלים עינו מהצדקה עובר בלא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך. וכל המעלים עינו ממנה.  


סדר ליל הברית  
  סדר ליל הברית  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רמ - הלכות מילה - סדר ליל הברית (המשך) - א. אין מלין אדם שלא מדעתו, אלא אם כן עבר האב ולא מל את בנו, וגם בית דין לא מלוהו, שאז מלין אותו בעל כרחו. ב. אין האשה חייבת למול את בנה,  


הלכות מילה,סדר ליל הברית  
  הלכות מילה,סדר ליל הברית  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רמ - הלכות מילה - סדר ליל הברית (המשך) - א. תינוק שמלו אותו בלילה לאחר צאת הכוכבים, אף על פי שביטל מצות מילה כתיקונה, מכל מקום אין צריך לחזור ולהטיף דם ברית למחר.  


הלכות מילה,סדר ליל הברית  
  הלכות מילה,סדר ליל הברית  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רמ - הלכות מילה - סדר ליל הברית (המשך) - א. תינוק שחלה והמילה נדחית, והבריא ביום הגיעו לשלשים יום, ביום חמישי או שישי, שאין מלין בו מילה שלא בזמנה, יש לפדותו ביומו,  


הלכות מילה,סדר ליל הברית  
  הלכות מילה,סדר ליל הברית  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רמ - הלכות מילה - סדר ליל הברית (המשך) - א. פשט המנהג בארץ ישראל, שמברכים ברכת "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו" קודם המילה, נגד פסק מרן השולחן ערוך, וכן ראוי לנהוג. שמנהג זה יסודתו בהררי קודש...  


הלכות מילה,סדר ליל הברית  
  הלכות מילה,סדר ליל הברית  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רמ - הלכות מילה - סדר ליל הברית (המשך) - א. כשיש מילה בשבת והמברך עדיין לא קידש, צריך לשתות רביעית מכוס של ברכה או לפחות מלא לוגמיו בכדי שיצא ידי חובת קידוש בכוס של מילה,  


הלכות מילה,סדר ליל הברית  
  הלכות מילה,סדר ליל הברית  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רמ - הלכות מילה - סדר ליל הברית (המשך) - א. נהגו לקחת מנין לסעודת מילה, והיא נקראת סעודת מצוה. ואף על פי כן אם חושש שלא יהיה לו מנין לסעודה, אין לו לדחות בשביל זה בלבד את המילה לעורכה אחר חצות,  


הלכות מילה,סדר ליל הברית  
  הלכות מילה,סדר ליל הברית  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן רמ - הלכות מילה - סדר ליל הברית (המשך) - א. כשהמילה נעשית בבוקר, אם נמצא בתפילת המנחה אחד מבעלי הברית, דהיינו אבי הבן או המוהל או הסנדק, אין לומר וידוי ונפילת אפיים,  


הלכות הקשורות לחנוכת הבית  
  הלכות הקשורות לחנוכת הבית  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
הלכות הקשורות לחנוכת הבית - א. מנהג ישראל קדושים לחנוך בית חדש בסעודת הודיה להשם יתברך בשירים ותשבחות ודברי תורה. ב. נוהגים שבעת סעודת חנוכת הבית,  


הלכות הקשורות לחנוכת הבית  
  הלכות הקשורות לחנוכת הבית  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
הלכות הקשורות לחנוכת הבית (המשך) -א. מותר לתלות תמונות של בני אדם, או חיות ועופות, על כותלי הבית, שכל שלא נעשו לשם עבודה זרה, ונעשו לשם נוי וכיוצא, יש להקל. וראוי ונכון לתלות תמונות של גדולי תורה ע"ה,  


  1    2   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
     
  •  
  •  
     
  •  
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים