י בטבת תשע"ט / יום שלישי 18 דצמבר 2018 | פרשת השבוע: ויחי
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - ההלכה היומית  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - ההלכה היומית
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 
 הדף היומי - ההלכה היומית הדף היומי - ההלכה היומית
 
 
דיני אונן בתפילה - שלא לקרוא נגד ערווה  
  דיני אונן בתפילה - שלא לקרוא נגד ערווה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן עא – דין אונן בתפילה (המשך)- א. מי שהיה אונן בשעות הבוקר, ומתו נקבר אחר חצות היום, יברך ברכות השחר וברכות התורה אחר הקבורה. ב. אם נקבר המת אחר ארבע שעות מהיום, יכול להתפלל שחרית באמירת...  


הלכות קדושה , הלכות תפילה שונות , בעל קרי ועוד  
  הלכות קדושה , הלכות תפילה שונות , בעל קרי ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן עו-פז – והיה מחניך קדוש- א.אסור להרהר בדברי תורה בבית הכסא, וכל שכן שאסור לומר שם פסוקים ודברי תורה או ברכות, ושאר דברים שבקדושה, ואפילו בלשון לעז. ואף בחדר הפנימי של בית המרחץ שהרוב...  


הלכות תפילה וזמנה , אמירת שלום קודם תפילה ועוד  
  הלכות תפילה וזמנה , אמירת שלום קודם תפילה ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן פט – מהלכות תפילה וזמנה (המשך) - א.מי שנוהג להחמיר על עצמו ולחשב ד' שעות של זמן תפילה לפי שיטת המגן אברהם, למנותם מעמוד השחר, ונזדמן למקום שאין שם מנין לתפילת שחרית אלא בתוך ד' שעות לשיטת...  


דיני תפילה מקום התפילה אכילה ושתיה קודם תפילה וכו  
  דיני תפילה מקום התפילה אכילה ושתיה קודם תפילה וכו'  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן פט ס"ג – להתעסק בצרכיו קודם התפילה (המשך)- א.מותר לאדם לסדר את מטתו קודם תפילת שחרית, שאין זה בכלל שאלת צרכיו, כי זה שייך לענייני דרך ארץ, ואינה מלאכה. ובפרט אם יהיה ביטול תורה אם יצטרך...  


הלכות מקום התפילה  
  הלכות מקום התפילה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן צ – מקום התפילה- א. לא יתפלל במקום פרוץ, כמו בשדה, מפני שכשהוא במקום צניעות חלה עליו אימת מלך ולבו נשבר. ואם עבר והתפלל במקום פרוץ, יצא ידי חובת תפילה. ב.ואמנם מותר להתפלל בחצרות בתי כנסת...  


הלכות תפילה - מקום התפילה , תפילה בציבור  
  הלכות תפילה - מקום התפילה , תפילה בציבור  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן צ – מקום התפילה (המשך)- א.מצווה יותר להתפלל בבית כנסת שיש בו רוב עם, מאשר להתפלל מבקום שיש מניין מצומצם. או אפילו קצת יותר ממניין, כי ברוב עם הדרת מלך. ורק אם היה המניין של בני תורה...  


דיני תפילה בציבור  
  דיני תפילה בציבור  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן צ סעיף ט' – דין תפילה בציבור (המשך)- א.המתפלל תפילת שמונה עשרה בלחש עם חזרת השליח ציבור, כשמגיע למודים יאמר עמו מודים הרגיל ולא מודים דרבנן. ואם השליח ציבור מוציא אחר השומע את כל החזרה ממנו...  


דיני תפילה שונים ,כוונה בתפילה כיסוי הראש ועוד  
  דיני תפילה שונים ,כוונה בתפילה כיסוי הראש ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן צ סעיף ט' – דין תפילה בציבור (המשך)- א.גם תלמיד חכם שתורתו אומנותו אין להקל להתפלל ביחידות, גם אם מתפלל בחדר או בבית המדרש שבו הוא לומד בקביעות. אולם היכא שהוא אנוס שאינו יכול ללכת להתפלל...  


הלכות תפילה - שלא לפהק בתפילה , דיני כוונה בתפילה  
  הלכות תפילה - שלא לפהק בתפילה , דיני כוונה בתפילה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן צז – שלא לגהק בתפילה- א.אם נתעורר לפהק באמצע בתפילתו, יניח ידיו על פיו שלא תראה פתיחת הפה, וכן ראוי לנהוג בכל משך היום כשהוא מפהק. ב.אם נשמטה טליתו מעליו באמצע התפילה...  


תפילה בלב , תפילה בכל לשון ,שלא לעבור כנגד המתפלל  
  תפילה בלב , תפילה בכל לשון ,שלא לעבור כנגד המתפלל  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן קא – תפילה בלב- א. חז"ל למדו ממה שנאמר בתפילת חנה: וחנה היא מדברת על ליבה רק שפתיה נעות, מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו, כלומר שיביא בשפתיו את המילים שבתפילה כהוגן, ולא יתפלל בהרהור הלב...  


הלכות תפילה - שלא להפסיק כנגד המתפלל  
  הלכות תפילה - שלא להפסיק כנגד המתפלל  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן קב – שלא להפסיק כנגד המתפלל (המשך)- א.אם היה עומד מתחילה, ורואה אדם שבא לצידו להתפלל, מהדין מותר לו לשבת במקומו קודם שיתחיל זה להתפלל, ומכל מקום אם ניכר שיושב משום הכי, יש לאסור משום זילותא.  


דיני תפילה שונים ,להפסיק בתפילה החיבים בתפילה ועוד  
  דיני תפילה שונים ,להפסיק בתפילה החיבים בתפילה ועוד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן קב – שלא להפסיק כנגד המתפלל (המשך)- א.אם יש לפני המתפלל תיבה גבוהה י' טפחים, (כגון תיבה של הש"צ וכו', או ספסל גבוה קבוע), אין ראוי להקל לעבור לפני המתפלל, שסוף סוף מפריע כוונת המתפלל הרואה את...  


חינוך ילדים לתפילה, ספק בתפילה ,תפילת נדבה  
  חינוך ילדים לתפילה, ספק בתפילה ,תפילת נדבה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן קו – חינוך קטנים להתפלל- א.קטן שהגיע לחינוך, חייב אביו לחנכו להתפלל ערבית שחרית ומנחה. ואף על פי שתפילת ערבית רשות, מכל מקום בזמן הזה נקבעה חובה בכל ישראל, וגם לא אמרו שהיא רשות לגמרי אלא...  


דין הטועה בתפילתו  
  דין הטועה בתפילתו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
סימן קז – דין הטועה בתפילתו- א.מי שטעה בתפילתו בדבר שאינו חוזר עליו, כגון ששכח הבדלה בחונן הדעת, או יעלה ויבא בליל ראש חודש, או על הנסים בחנוכה ופורים וכו', וסיים תפילתו, אינו רשאי לחזור ולהתפלל...  


  1    2    3    4    5   ...   24   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
 •  
   
 •  
   
 •  
 •  
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים