י"ב באדר א' תשע"ט / יום ראשון 17 פברואר 2019 | פרשת השבוע: כי תשא
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - המשנה היומית  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - המשנה היומית
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 הדף היומי - המשנה היומית הדף היומי - המשנה היומית
 
 
מסכת מכות פרק א משנה ז-ח  
  מסכת מכות פרק א משנה ז-ח  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק א' משנה ז',ח': "על פי שניים עדים, או שלושה עדים--יומת המת" (דברים יז,ו)--אם מתקיימת העדות בשניים, למה פרט הכתוב "בשלושה": אלא להקיש שלושה לשניים--מה שלושה מזימין את השניים...  


מסכת מכות פרק א משנה ט-י  
  מסכת מכות פרק א משנה ט-י  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק א' משנה ט',י': היו שניים רואין אותו מחלון זו, ושניים רואין אותו מחלון זו, ואחד מתרה בו באמצע--בזמן שמקצתן רואין אלו את אלו, הרי אלו עדות אחת; ואם לאו, הרי אלו שתי עדייות...  


מסכת מכות פרק א משנה יא-פרק ב משנה א  
  מסכת מכות פרק א משנה יא-פרק ב משנה א  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק א' משנה יא, פרק ב' משנה א': סנהדרין נוהגת בארץ, ובחוצה לארץ. סנהדרין ההורגת אחד בשבוע, נקראת חבלנית; רבי אלעזר בן עזריה אומר, אחד לשבעים שנה. רבי טרפון ורבי עקיבה אומרים...  


מסכת מכות פרק ב משנה ב-ג  
  מסכת מכות פרק ב משנה ב-ג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק ב' משנה ב',ג': הזורק את האבן לרשות הרבים, והרג--הרי זה גולה; רבי אליעזר בן יעקוב אומר, אם משיצאת האבן מידו, הוציא הלה את ראשו וקיבלה--הרי זה פטור...  


מסכת מכות פרק ב משנה ד-ה  
  מסכת מכות פרק ב משנה ד-ה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק ב' משנה ד',ה': לאיכן גולין: לערי מקלט--לשלוש שבעבר הירדן ולשלוש שבארץ כנען, שנאמר "את שלוש הערים, תיתנו מעבר לירדן, ואת שלוש הערים, תיתנו בארץ כנען:...  


מסכת מכות פרק ב משנה ו-ז  
  מסכת מכות פרק ב משנה ו-ז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק ב' משנה ו',ז': רבי יוסי ברבי יהודה אומר, בתחילה, אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט; ובית דין שולחין, ומביאין אותם משם...  


מסכת מכות פרק ב משנה ח-פרק ג משנה א  
  מסכת מכות פרק ב משנה ח-פרק ג משנה א  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק ב' משנה ח', פרק ג' משנה א': רוצח שגלה לעיר מקלט, ורצו אנשי אותה העיר לכבדו--יאמר להם רוצח אני; אמרו לו אף על פי כן--יקבל מהן, שנאמר "וזה דבר הרוצח" (דברים יט,ד)...  


מסכת מכות פרק ג משנה ב-ג  
  מסכת מכות פרק ג משנה ב-ג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק ג' משנה ב',ג': הטמא שאכל את הקודש, והבא אל המקדש טמא, והאוכל חלב, ודם, ונותר, ופיגול, וטמא, והשוחט ומעלה בחוץ, והאוכל חמץ בפסח, האוכל ועושה מלאכה ביום הכיפורים, והמפטם את השמן...  


מסכת מכות פרק ג משנה ד-ה  
  מסכת מכות פרק ג משנה ד-ה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק ג' משנה ד',ה': הנוטל אם על הבנים--רבי יהודה אומר, לוקה ואינו משלח; וחכמים אומרין, משלח ואינו לוקה. זה הכלל--כל מצוה בלא תעשה שיש בה קום עשה, אין חייבין עליה...  


מסכת מכות פרק ג משנה ו-ז  
  מסכת מכות פרק ג משנה ו-ז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק ג' משנה ו',ז': הכותב כתובת קעקע--כתב ולא קעקע, קעקע ולא כתב--אינו חייב: עד שיכתוב; ויקעקע בדיו, ובכוחל, ובכל דבר שהוא רושם...  


מסכת מכות פרק ג משנה ח-ט  
  מסכת מכות פרק ג משנה ח-ט  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק ג' משנה ח',ט': היה מיטמא למתים כל היום, אינו חייב אלא אחת; אמרו לו אל תיטמא, אל תיטמא, והוא מיטמא--חייב על כל אחת ואחת...  


מסכת מכות פרק ג משנה י-יא  
  מסכת מכות פרק ג משנה י-יא  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק ג' משנה י',יא: יש חורש תלם אחד, וחייב עליו שמונה לאוין--החורש בשור ובחמור, והן מוקדשין, כלאיים, בכרם, שביעית, ויום טוב, נזיר, וכוהן אבית הטומאה...  


מסכת מכות פרק ג יב-יג  
  מסכת מכות פרק ג יב-יג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק ג' משנה יב,יג: אין אומדין אותו, אלא מכות הראויות להשתלש. אמדוהו לקבל ארבעים, לקה מקצת--אמרו אינו יכול לקבל ארבעים, פטור; אמדוהו לקבל שמונה עשרה...  


מסכת מכות פרק ג משנה יד-טו  
  מסכת מכות פרק ג משנה יד-טו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק ג' משנה יד,טו: ידה טפח, רוחבה טפח, מגעת עד פי כרסו. ומכה אותו אותו שליש מלפניו, ושתי ידות מאחריו. אינו מכה אותו לא עומד, ולא יושב, אלא מוטה...  


מסכת מכות פרק ג משנה טז-יז  
  מסכת מכות פרק ג משנה טז-יז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 19:42 ,25/12/2007
 
מסכת מכות, פרק ג' משנה טז,יז: כל חייבי כרתות שלקו, נפטרו מידי כרתן: שנאמר "ונקלה אחיך לעיניך" (דברים כה,ג)--משלקה, הרי הוא אחיך, דברי רבי חנניה בן גמליאל. אמר רבי חנניה בן גמליאל...  


הקודםאחורה  1    2    3    4    5    6    7    8   ...   106   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
     
  •  
  •  
     
  •  
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים