כב באב  / שבת 31 יולי 2021 | פרשת השבוע: עקב
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית הילולת הצדיקים ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - המשנה היומית  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - המשנה היומית
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 הדף היומי - המשנה היומית הדף היומי - המשנה היומית
 
 
מסכת מכשירין פרק ב משנה ו-ז  
  מסכת מכשירין פרק ב משנה ו-ז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 11:55 ,07/04/2010
 
מסכת מכשירין, פרק ב' משנה ו',ז': מצא בה ירק נמכר--אם רוב גויים, לוקח מיד; ואם רוב ישראל, ימתין כדי שיבוא ממקום קרוב; מחצה למחצה, ימתין כדי שיבוא ממקום קרוב. אם יש בה רשות...  


מסכת מכשירין פרק ב משנה ח-ט  
  מסכת מכשירין פרק ב משנה ח-ט  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 11:57 ,07/04/2010
 
מסכת מכשירין, פרק ב' משנה ח',ט': מצא בה מציאה--אם רוב גויים, אינו צריך להכריז; ואם רוב ישראל, צריך להכריז; מחצה למחצה, צריך להכריז. מצא בה פת, הולכין אחר רוב הנחתומין...  


מסכת מכשירין פרק ב משנה י-יא  
  מסכת מכשירין פרק ב משנה י-יא  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 11:59 ,07/04/2010
 
מסכת מכשירין, פרק ב' משנה י',י"א: המוצא פירות בדרך--אם רוב מכניסין לבתיהן, פטור; למכור בשוק, חייב; מחצה למחצה, דמאי. אוצר שישראל וגויים מטילין לתוכו--אם רוב מן הגויים, ודאי...  


מסכת מכשירין פרק ג משנה א-ב  
  מסכת מכשירין פרק ג משנה א-ב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 12:01 ,07/04/2010
 
מסכת מכשירין, פרק ג' משנה א',ב': שק שהוא מלא פירות, ונתנו על גף הנהר, או על פי הבור, או על מעלות המערה, ושאבו--כל ששאבו, בכי יותן. רבי יהודה אומר, כל שהוא כנגד המים, בכי יותן...  


מסכת מכשירין פרק ג משנה ג-ד  
  מסכת מכשירין פרק ג משנה ג-ד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 12:03 ,07/04/2010
 
מסכת מכשירין, פרק ג' משנה ג',ד': הרודה פת חמה, ונתנה על פי החבית של יין--רבי מאיר מטמא, ורבי יהודה מטהר. רבי יוסי מטהר בשל חיטים; ומטמא בשל שעורים, מפני שהשעורים שואבות...  


מסכת מכשירין פרק ג משנה ה-ו  
  מסכת מכשירין פרק ג משנה ה-ו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 12:05 ,07/04/2010
 
מסכת מכשירין, פרק ג' משנה ה',ו': המטן בטיט הנגוב--רבי שמעון אומר, אם יש בו משקה טופח, בכי יותן; ואם לאו, אינן בכי יותן. המרבץ את גורנו, אינו חושש שמא נתן בו חיטים וטננו...  


מסכת מכשירין פרק ג משנה ז-ח  
  מסכת מכשירין פרק ג משנה ז-ח  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 15:46 ,19/04/2010
 
מסכת מכשירין, פרק ג' משנה ז',ח': החמרים שהיו עוברין בנהר, ונפלו שקיהם במים--אם שמחו, בכי יותן; רבי יהודה אומר, אי אפשר שלא לשמוח, אלא אם הפכו. היו רגליו מלאות טיט, וכן רגלי...  


מסכת מכשירין פרק ד משנה א-ב  
  מסכת מכשירין פרק ד משנה א-ב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 16:00 ,19/04/2010
 
מסכת מכשירין, פרק ד' משנה א',ב': השוחה לשתות--המים העולין בפיו ובשפמו, בכי יותן; בחוטמו ובראשו ובזקנו, אינן בכי יותן. הממלא את החבית--המים העולין אחריה, ובחבל שהוא מכונן...  


מסכת מכשירין פרק ד משנה ג-ד  
  מסכת מכשירין פרק ד משנה ג-ד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 16:31 ,19/04/2010
 
מסכת מכשירין, פרק ד' משנה ג',ד': הכופה קערה על הכותל--בשביל שתידוח, הרי זה בכי יותן; אם בשביל שלא ילקה הכותל, אינה בכי יותן...  


מסכת מכשירין פרק ד משנה ה-ו  
  מסכת מכשירין פרק ד משנה ה-ו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 16:34 ,19/04/2010
 
מסכת מכשירין, פרק ד' משנה ה',ו': עריבה שירד הדלף לתוכה--הניתזין והצפין, אינן בכי יותן. נטלה לשופכה--בית שמאי אומרין, בכי יותן; ובית הלל אומרין, אינן בכי יותן. הניחה שיירד...  


מסכת מכשירין פרק ד משנה ז-ח  
  מסכת מכשירין פרק ד משנה ז-ח  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 16:36 ,19/04/2010
 
מסכת מכשירין, פרק ד' משנה ז',ח': קופה שהיא מלאה תורמוסין, ונתונה לתוך המקוה--מושיט ידו ונוטל תורמוסין מתוכה, והן טהורין. העלה מן המים--הנוגעין בקופה, טמאין; ושאר כל התורמוסין...  


מסכת מכשירין פרק ד משנה ט-י  
  מסכת מכשירין פרק ד משנה ט-י  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 16:38 ,19/04/2010
 
מסכת מכשירין, פרק ד' משנה ט',י': קדירה שהיא מלאה מים, ונתונה לתוך המקוה--פשט אב הטומאה את ידו לתוכה, טמאה; מגע טומאות, טהורה. ושאר כל המשקין--טמאין, שאין המים מטהרין את שאר...  


מסכת מכשירין פרק ד משנה יא-פרק ה משנה א  
  מסכת מכשירין פרק ד משנה יא-פרק ה משנה א  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 15:20 ,22/04/2010
 
מסכת מכשירין, פרק ד' משנה י"א,פרק ה' משנה א': עצים שנפלו עליהן משקין, וירדו עליהן גשמים--אם רבו, טהורין. הוציאן שיירדו עליהן גשמים--אף על פי שרבו, טמאין; בלעו משקין טמאין--אף...  


מסכת מכשירין פרק ה משנה ב-ג  
  מסכת מכשירין פרק ה משנה ב-ג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 15:25 ,22/04/2010
 
מסכת מכשירין, פרק ה' משנה ב',ג': השט על פני המים--הניתזין, אינן בכי יותן; ואם נתכוון להתיז על חברו, הרי זה בכי יותן. העושה ציפור במים--הניתזין ואת שבה, אינן בכי יותן...  


מסכת מכשירין פרק ה משנה ד-ה  
  מסכת מכשירין פרק ה משנה ד-ה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 16:18 ,22/04/2010
 
מסכת מכשירין, פרק ה' משנה ד',ה': המודד את הבור--בין לעומקו בין לרוחבו, הרי זה בכי יותן, דברי רבי טרפון. רבי עקיבה אומר, לעומקו, בכי יותן; ולרוחבו, אינן בכי יותן...  


הקודםאחורה  1    2    3    4    5    6    7    8   ...   46   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
  •  
     
  •  
  •  
     
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים