כח בכסלו  / יום חמישי 02 דצמבר 2021 | פרשת השבוע: מקץ
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית אודות ברסלב VOD רדיו ברסלב פורום ברסלב חנות ברסלב תרומות
                
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
      
 
שלושת המפתחות  
 
דף ראשישלושת המפתחות
 
 
חיפוש
 
           

 

 

הקשר בין עם היהודי והצדיק הינו עיקרון יסודי ביהדות. כשאבותינו עמדו למרגלות הר סיני, הם שמעו את הציווי הראשון, המצווה הראשונה, מפי הגבורה – בורא העולם, ואת שאר המצוות מהצדיק, משה רבינו. מדוע? זאת, משום שאת התורה מלמד אותנו הרבי – שהקשר איתו הוא חלק בלתי נפרד מלימוד והכרת התורה. הצדיק חי את התורה, לכן, על ידי שאנו מקשרים עצמנו אל הצדיק, אנו זוכים לקשר עצמנו אל התורה בצורה עמוקה יותר. כאשר אנו מכירים בחולשותינו, בפגמים שלנו, ומקבלים את העובדה שההתקשרות לצדיק ולחכמתו (ספריו וכו') תסייע לנו, רק אז נוכל ללמוד מחכמתו ולהתקרב לבורא העולם באמת. ובפרט, בימים אלה, בתקופה לא קלה זו, אנו זקוקים לקשר הזה יותר מתמיד. כיצד נעשה זאת?

הרב שלום ארוש, ראש מוסדות "חוט של חסד", מעניק לנו שלושה מפתחות מלאי עוצמה וכוח – שלוש עצות שבעזרתן נוכל לקשר עצמנו לצדיק ועל ידי זה להתקרב לתורה ולבורא העולם. יהי רצון שבזכות התקשרות זו נזכה לפעול ישועות הן לפרט והן לכלל עם ישראל.

מפתח ראשון – התקשרות לצדיק בעזרת ספריו

יש לקרוא כל יום, לפחות, דף (שני עמודים) באחד מספרי רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב זכותו יגן עלינו אמן. והם: ליקוטי מוהר"ן, ספר המידות, סיפורי מעשיות, שיחות הר"ן, ליקוטי עצות, ליקוטי הלכות.

ליקוטי מוהר"ן - הספר הקדוש והעצום שבמהותו הינו יצירתו העיקרית של רבי נחמן זי"ע, המכיל בתוכו קרוב לארבע מאות שיעורים ותורות הנוגעים ועוסקים בכל תחומי החיים. בתחילה, נכתבו התורות כקונטרסים בכתב יד עד אשר התקרב לרבינו התלמיד הנאמן רבי נתן זי"ע אשר החל באיסוף הקונטרסים, התורות והמאמרים בשנת תקס"ה, ובשנת תקס"ט הסתיים בעיר אוסטרהא הדפסת הספר הקדוש. על ספר זה אמר רבינו שהוא תחילתו של גאולה.

ספר המידות - בו ליקט רבינו מדברי חז"ל בנושא המידות ותיקונן, במידות הטובות שבהן ידבק האדם וישאף אליהן. ולהיפך, המידות הרעות שמהן ירחק האדם. ספר זה חיברו רבינו עוד בימי ילדותו (בגיל 7), והוא מסודר לפי סדר הא"ב כדי שיהיה קל למצוא כל נושא אותו מבקש החפץ ללמוד בו ולתקן מידותיו.

סיפורי מעשיות - בספר זה מובאים סיפורים מופלאים מלאים סודות ורמזים אותם סיפר רבינו, ובהם סתרי תורה נעלמים וגבוהים עם מטרה מיוחדת, עליהם הרחיב רבינו בספרו הקדוש "ליקוטי מוהר"ן" (קמא ס'). עיקר דבריו בסיפורי מעשיות הוא לעורר את בני האדם משנתם ותרדמתם הרוחנית, וכבר אמר בזו הלשון "עתה אתחיל לספר מעשיות".

שיחות הר"ן - שיחות הנוגעות בנושאים רבים ומגוונים, ספר זה חובר על ידי רבי נתן זי"ע על פי שיחות מפי רבינו הקדוש.

ליקוטי עצות - בספר זה מובאות עצות ישרות לכל עת ולכל מצב, לוקט על ידי רבי נתן זי"ע מספרי רבינו וכן משיחותיו.

ליקוטי הלכות - מספר כרכים מופלאים המתייחסים לתורותיו של רבינו הקדוש לפי הסדר של השולחן הערוך, תוך כדי התייחסות לעיקרון יסודי וחשוב מתוך הספר ליקוטי מוהר"ן. ספר זה חובר על ידי רבי נתן זי"ע בנסתר ובנגלה שבהלכות.

ספרים יקרים אלו, שמהם מורה הרב שלום ארוש שליט"א לקרוא, הינם ספרים שנכתבו על ידי רבי נחמן מברסלב זי"ע, וכן על ידי תלמידו הנאמן רבי נתן זי"ע, ספרים שעצם קריאתם גם אם לא מבינים אותם מסוגלים בפעולתם לנשמה ולגוף.


ספרים עליהם אמרו צדיקים גדולים, שבחים נפלאים ונוראים, על כוחם העצום ועצם היותם ספרי מוסר אמיתיים המעוררים את האדם ומחדירים בליבו של כל אדם יראת שמים, והנאמר בהם עומד ברומו של עולם.

על ידי לימוד בספריו הקדושים של רבינו מתחזקים באמונה אמיתית ובאהבה אל השם יתברך, ועל ידי ספרי קודש אלו הלומד בהם נזכה להיות יהודים כשרים, כפי שהעיד על עצמו רבינו ז"ל, שעל ידי "ספר המידות" נעשה יהודי כשר, ואף כינה את הספר הקדוש "חברי הטוב, אהובי". כמו כן, בספריו הקדושים נמצא אמת לאמיתה ודברי אלוקים חיים, השווים בשפתם לכל נפשות עם ישראל החפצים ללמוד בהם. כמו כן, בספרים נפלאים אלה אנו מקבלים עצות נפלאות ויקרות, עצות מעשיות לחיי היומיום, וכבר אמר הרב מאיר אבוחצירא זצ"ל כשנתן לבתו את הספר "ליקוטי עצות": "כשתהיי זקוקה לעצה בכל עניין שהוא, הביטי בספר הזה.."

בלימוד בספריו ובקיום העצות הנפלאות המובאות בספריו, יוכל כל אדם לקבל אוצר של חכמה ומוסר ועצות נפלאות ונוראות לתכלית האדם עלי אדמות. מסריו החשובים של רבי נחמן, הנמצאים בספריו הקדושים, הגיעו לריבי רבבות ונושאים את האור הנפלא והעדין של משנתו, אשר מוצאים את דרכם לכל בית ולכל לב מישראל, לכל יהודי ויהודי, יהיה מי שיהיה. כל אדם בכל מצב שיהיה יכול ללמוד מספריו הקדושים של רבינו הקדוש זי"ע ולהתוודע לשיטותיו, ובקיום העצות הנפלאות מובטח לו לאדם שהאש הגדולה הבוערת בברסלב, תבער ותחמם גם את ליבו של הלומד בספריו.

מפתח שני – צדקה לצדיק

צדקה לצדיק - לתת כל יום כמה פרוטות לצדקה בקופת צדקה בשתי ידיים ולומר לפני נתינת הצדקה: הריני נותן צדקה לכבוד השם יתברך עבור נשמת רבי נחמן מברסלב זכותו תגן עלינו אמן. לאחר נתינת הצדקה, יש להתפלל את התפילה הנמצאת בעמוד האחורי של ההסבר (מתוך סט התקשרות לצדיק).

על מעלת הצדקה נאמר: "וצדקה תציל ממוות" (מסכת שבת, דף קנו), שכל הנותן צדקה ניצל ממוות ממש. גדולה צדקה המבטלת חרון אפו של השם יתברך מן העולם, וממשיכה חסד בעולם עד להתגלות משיח צדקנו ובניית בית המקדש, במהרה בימינו אמן.

רבינו הקדוש כותב בספריו, ספר המידות ובספר ליקוטי עצות, על משמעות נתינת הצדקה, סגולותיה, מעלותיה ועד כמה יקרה מצוות נתינת צדקה, ושקולה צדקה כנגד כל המצוות. וכותב רבינו בספר "ליקוטי עצות" שצדקה מצילה מעבירות.

הצדקה היא סגולה לחולי ורפואה לכל המכות - כאשר האדם מקדים בנתינת צדקה, ולא רק כשהוא חולה אלא בכל עת - לפני תפילה, לפני יציאה לדרך או לפני כל פעולה חשובה - ייתן האדם צדקה ויתפלל על פעולה זו ויבקש עזרה משמים, וייחד את הצדקה לצדיק ובכך הוא מתברך מיד.

התועלת של הצדקה גדולה מאוד וכוחה עצום עד כדי ביטול מניעות שנובעות מצורכי הגוף, הבית המלבושים וכו', המטרידים את האדם ומונעים ממנו את עבודת הבורא יתברך, והצדקה מבטלת אותם. כמו כן זוכה האדם שישפיע חסדו יתברך עד שלא יצטרך לעשות שום עסק ומלאכה עבור פרנסה, ותהיה מלאכתו נעשית בידי אחרים.

על ידי צדקה יזכה לבנים הגונים ולגדל כבודו יתברך, שזה עיקר תיקון וקיום העולם, וירבה האדם לעשות חסד וייתן צדקה ובכך יבוטלו עוונותיו, כי הקדוש-ברוך-הוא מוחל עוונותיו על ידי זה.

צדקה (מתוך ספר המידות):

כל פרוטה ופרוטה מצטרפין לחשבון גדול.

 

כל צדקה וחסד שישראל עושין בעולם הזה, שלום גדול ומליצי יושר בין ישראל לאביהם שבשמים.


הנותן צדקה נעשה מלווה להקדוש-ברוך-הוא, ונתרומם מזלו ונקרא צדיק גמור.


על ידי צדקה באה אמונה.
על ידי צדקה מקרב הישועה.
בעת צרה מזכירין לו (לאדם) הצדקות שנתן.
על ידי צדקה נעשה סור מרע.


הנותן פרוטה לעני מתברך בשש, והמפייסו מתברך באחת-עשרה.


הרודף צדקה, הקדוש-ברוך-הוא ממציא לו מעות וממציא לו בני אדם הגונים כדי לקבל עליהם שכר, וזוכה לבנים בעלי עושר, בעלי חכמה, בעלי אגדה.


ירושלים נפדית בצדקה.
על ידי צדקה לשם שמים בא למידת בושה.
מי שמתפלל על חברו נחשב לו כצדקה.
אפילו עני ייתן צדקה, ואין מראין לו סימני עניות.
הצדקה היא בשני פנים: כמתנת ידו וכברכת השם יתברך.
על ידי נתינת שקלים ניצול מיצר הרע.
מי שנותן צדקה, שכרו שיזכה לאמת.
על ידי צדקה זוכין לפרנסה ויהיה לך הרחבה.
בצדקה תבטל הפחד.
על ידי צדקה זוכה להתקרבות לצדיקים.
על ידי צדקה בלב שלם בא לידי שמחה.
על ידי צדקה תזכה לקבל מוסר.
קודם התפילה תיתן צדקה ותקשר עצמך לצדיק הדור.

מפתח שלישי – התבודדות

החיים הופכים כל אדם ללוחם. בכדי לשרוד, בכדי להצליח, עליו לדעת את חוקי המשחק. להשתמש נכון בכלים שניתנו לו ולעמוד במבחן המציאות.

את חכמת חייו צובר האדם בדרך כלל מניסיונו האישי ואת הלימוד על בשרו. השכל, הכוח, הכסף, המעמד וכיו"ב, הם חלק מהמשענות והאמצעים עליהם הוא נשען ואיתם הוא נלחם. אך לא פעם הם בוגדים בו ומשאירים אותו חסר אונים, לבדו בקרב. ואילו את הנשק החזק ביותר הוא מזניח, לא יודע על קיומו, ולפעמים מפעיל אותו כנגד עצמו! "חיים ומוות ביד הלשון" - צועקים חכמינו הצדיקים. אם רק היה האדם יודע את כוח ההשפעה של כל מילה ומילה, לטוב או לרע, היה חושב פעמיים לפני שהיה פותח פיו. אם רק היה מאמין שיש מי ששומע אותו... לא לשווא נבדל האדם מהחי ונקרא - מדבר. בעולם שנראה כה חסר סדר, מקרי ומסובך קשה מאוד להבחין בהשגחתו המופלאה של הבורא, קשה מאוד להאמין שהכל מכוון. בכדי להצליח בחיים, בכדי לשרוד, צריך לדעת שיש מי שמכוון את הכל, צריך להתחבר אליו.

כיצד עושים זאת? - פשוט, בדיבור! "כמו שמדברים עם חבר טוב" - לימדנו רבינו.

 

טרדות העולם הרבות, הרודפות כל אחד, אינן מניחות לאדם זמן וישוב הדעת לחשוב על בוראו. לזה נותן רבי נחמן מברסלב פתרון - התבודדות! על האדם לקחת פסק זמן ממרוצת החיים, בכל יום, ולנצל אותו להתקשרות עם הבורא. לפרוש בפני השם יתברך את כל העובר עליו, לבקש על העתיד, ועל כל עניין ועניין – ברוחניות ובגשמיות. וכך, בונים ורוקמים את הקשר היפה ביותר, את החברות האמיצה ביותר – האדם ובוראו. כך נעשה אבא שבשמים שותף מלא ופעיל בחיי היומיום, בפרטים הקטנים ביותר, בעצות, בשיחות, בתובנות. בהכל! "כי הוא חבר טוב" אומר לנו רבי נחמן, "חבר טוב אמיתי!"

גדול מכולם הוא האדם שמכיר בבוראו, נושא אליו תפילה ומבקש את קרבתו. אמר רבינו הקדוש: "התבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל" - כלומר, לקבוע לו זמן להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה ולפרש שיחתו בינו לבין קונו (בוראו). תפילה זו תהיה בלשון שמדברים בו (והכוונה לשפת היומיום שלנו) כי אז קרוב יותר לשבר ליבו, כי הלב נמשך ללשון שהוא מורגל בו, ובלשון שרגיל בו יכול לפרש כל שיחתו, ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו יתברך, הן חרטה ותשובה על העבר והן בקשת תחנונים לעתיד. ויזהר מאוד להרגיל עצמו להתמיד בזה בכל יום (שעה אחת לפחות) ויספר לבורא עולם את כל מה שעובר עליו, כמו שמספר לחבר טוב. והמשכיל והמבין, יבין מעצמו גודל מעלת הנהגה זו, העולה למעלה למעלה, והיא דבר השווה לכל נפש מקטן ועד גדול, כי כולם יכולים לנהוג הנהגה זו ועל ידי זה יבואו למעלה גדולה. אשרי שיאחז בזה.

לפני ההתבודדות יש לומר תפילה, מכיוון שתפילה ושיחה שנעשית על ידי התקשרות לצדיקים מקובלת ורצויה יותר לפני אבינו שבשמים (וכן רצוי לפני כל פעולה), כי אנו מבקשים רחמים בזכותם - בזכות הצדיקים שלא חטאו ולא הרעו את מעשיהם. רבינו הקדוש והיקר, מביא את תפילותינו לפני השם יתברך ופועל למעננו ישועות וטובות רבות, אף על פי שאין אנו ראויים ולא מגיע לנו. לכן על האדם לעשות מעט השתדלות ובעזרת השם יתברך יזכה לישועות.

נוסח התפילה להתקשרות: הריני מקשר/ת את עצמי בהתבודדות זאת ובוידוי על העוונות, לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה, ובפרט להצדיק האמיתי והקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבנו נחמן בן פיגא מברסלב זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

את ההתבודדות יש לחלק לשלושה חלקים:

א. להודות להשם יתברך במשך כמה דקות.

ב. להתוודות על החטאים, לבקש מהשם יתברך סליחה, להתחרט על העבר, לקבל על עצמך לא לחזור ולחטוא שוב, ולהתחנן לפני השם יתברך שיעזור לך לעמוד בקבלה שקיבלת.

ג. לבקש מהשם יתברך עזרה בכל הישועות אותן את/אתה צריך/צריכה בגשמיות וברוחניות.

בקיום שלוש העצות הנפלאות הללו, הצדיק יהיה לכם למליץ טוב, סנגור ומגן, ויהיה ערב עליכם, ויעשה תשובה בשבילכם, ויתפלל בעדכם שתזכו לחזור בתשובה שלמה ולהיוושע בכל הישועות, ושיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו ונזכה לגאולה השלמה, אמן.

אמר רבינו הקדוש בספרו ליקוטי מוהר"ן (ח"א תורה קנו) על הפסוק: "לב טהור ברא לי אלוקים וכו'" (תהילים נא): כי כל מה שמדברים בינו לבין קונו הוא בחינת רוח הקודש. ודוד המלך עליו השלום, שהיה מעלתו גדולה מאוד, יסד מזה ספר תהילים. וכן כל אחד לפי בחינתו הוא בחינת רוח הקודש, כמו שכתוב (תהילים כז): "לך אמר ליבי". שכל הדברים שהלב אומר הם דברי השם יתברך ממש, והוא בחינת רוח הקודש. וצריך לחדש תמיד ולבקש בכל פעם בתחנונים ודברי ריצויים חדשים. ולזכות לזה, לטהרת הלב, הוא על ידי שמתלהב ובוער ליבו אל השם יתברך, על ידי זה נטהר הלב, בחינת "כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש". וכשיש לו טהרת הלב, אזי לדבר בכל פעם דיבורים חדשים שהם בחינת רוח הקודש, וזהו "לב טהור ברא לי אלוהים".

התבודדות - מתוך הספר "ליקוטי עצות":

"מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, היינו סודות התורה שיתגלו לעתיד, ירבה בהתבודדות בינו לבין קונו וידין וישפוט את עצמו בכל עת על כל עסקיו ומעשיו אם כך ראוי והגון לו לעשות...ויכלכל דבריו במשפט ועל הכל יבוא במשפט עם עצמו. והוא בעצמו ידין וישפוט את עצמו על כל עסקיו ומעשיו...וינצל מיראות הנפולות...ולא יפחד משום שר ואדון וחיה רעה...רק מהשם יתברך לבד יירא ויפחד".

"בכל אחד מישראל יש נקודה טובה יקרה מאוד שרצונה חזק תמיד רק לעשות רצון קונה, אך התאוות שוברין ליבו ועל ידי זה ליבו רחוק מהנקודה. על כן צריך כל אחד לדבר בינו לבין קונו כדי שיאיר הנקודה שבו לליבו ועל ידי זה יתבטל עורלת ליבו, דהיינו אהבות רעות שהם חרפת לב, שהם שוברין את ליבו של האדם".

"וצריך כל אחד לראות שיהיה נכלל בשורשו. ולהיכלל בשורשו צריך שיהיה לו ביטול. ואי אפשר לבוא לידי ביטול כי אם על ידי התבודדות...כי על ידי התבודדות יכול לבטל הכל ולהתדבק בשם יתברך ולהיכלל בשורשו".

"על ידי השיחה בינו לבין קונו מוציאין בפה הכיסופין והרצונות טובים שלו, מה שהוא נכסף ומשתוקק ומתגעגע לצאת מהרע שלו ולזכות לטוב אמיתי ומתפלל ומתחנן לפני השם יתברך על זה...וממשיך טובה וברכה בכל העולמות, ומעורר לתשובה כמה נפשות על ידי הדיבור שמדבר בינו לבין קונו...ועל ידי זה יכולין להחזיר כל העולם למוטב".

"כשמדבר לפני הקדוש-ברוך-הוא ומפרש שיחתו בטענות ובקשות, ורוצה לנצח את הקדוש-ברוך-הוא, כביכול, שיעשה בקשתו, יש לקב"ה תענוג ושמחה מזה שמנצחין אותו. על כן הוא יתברך בעצמו שולח לו דיבורים בפיו שיוכל לנצח אותו".

"טוב מאוד להתפלל ולפרש שיחתו לפני השם יתברך בשדה בין עשבים ואילנות, כי כשאדם מתפלל ומפרש שיחתו בשדה, אזי כל העשבים וכל שיח השדה כולם באים בתוך תפילתו ומסייעין לו ונותנין לו כוח בתפילתו ושיחתו...טוב מאוד מי שיכול לשפוך שיחו לפני השם יתברך ברחמים ובתחנונים כבן המתחטא לפני אביו. ומה טוב כשיכול לעורר ליבו בשיחתו עד שיבכה ויוריד דמעות כבן הבוכה לפני אביו".

"לב נשבר יקר מאוד! ודע שלב נשבר ועצבות אינם עניין אחד כלל. כי עצבות היא כמו שהוא בכעס וברוגז, אבל לב נשבר הוא כבן המתחטא לפני אביו כתינוק, שבוכה וקובל לפני אביו על שנתרחק ממנו, וזה יקר וחביב לפני השם יתברך... על כן צריך ליחד איזה שעות ביום לפרש שיחתו בלב נשבר, ואז לבד יהיה לו לב נשבר, ושאר כל היום יהיה בשמחה...ועיין בסימן שמחה ריבוי האזהרות והעצות להיות בשמחה תמיד".

אשרי אדם שיאחז במעלה קדושה ועליונה זו ובהנהגה זו - ההתבודדות!

להזמנת סט התקשרות חינם לחץ כאן

 


 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
 הנצפים ביותר הנצפים ביותר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים