י בשבט  / שבת 23 ינואר 2021 | פרשת השבוע: בא
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית אודות ברסלב VOD רדיו ברסלב פורום ברסלב חנות ברסלב תרומות
                
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
      
 
ספרי רבי נחמן  
 
דף ראשיברסלבספרי רבי נחמן
 
 
חיפוש
 
           

 

 

רבי נחמן סיפר פעם משל על עוצמתם וכוחם של ספריו:

 

פעם היה מלך אחד שבנו יחידו חלה, עד שכל הרופאים משכו ידיהם ממנו והתייאשו מרפואתו. בתוך כך בא רופא מופלג בחכמה מאוד וביקש המלך ממנו בתחנונים גדולים להשתדל עם בנו, והשיב לו את האמת, שרפואתו קשה ורחוקה מאוד, אך אף על פי כן אם יעשו עוד תחבולה אחת, אז אפשר שתהיה לו רפואה, אך איני יודע אם לומר לך זאת התחבולה, משום שהיא דבר קשה וכבד מאוד.

המלך הפציר בו מאוד לגלות לו את התחבולה. השיב הרופא: דע, שבנך הוא חולה מסוכן מאוד בתכלית, עד שכבר אי אפשר לתת לו לתוך פיו אפילו טיפה אחת מסממני הרפואות, אך יש סממני רפואות יקרות כאלה, אשר צלוחית אחת קטנה מאוד עולה לסך אלפי אלפים וצריכים למלא חביות רבות מסממנים היקרים האלה, לקחת בדליים מלאים מהסממנים האלה ולשפוך על בנך החולה, וממילא מובן שכל הסממנים היקרים האלה ילכו לאיבוד לגמרי, אך אף על פי כן יתחזק גופו מעט על ידי זה, ואולי מתוך שישפכו עליו הרבה כל כך, יכנס לתוך פיו גם כן איזה טיפה על כל פנים, על ידי זה אפשר שתהיה לו רפואה. ותיכף ומיד נתרצה המלך לזה וציוה לעשות כן, ועל ידי זה נתרפא בן המלך.

 

הנמשל על פי דברי רבי נחמן:

 

דווקא משום שאנו חולים מדוכאים בחולי הנפש כל כך, לכן מוכרח הצדיק, שהוא הרופא הנאמן, לשפוך עלינו סממנים יקרים ונוראים מאוד, אף על פי שלכאורה נראה שכמעט הכל הולך לאיבוד חס ושלום, אף על פי כן ריח טוב קולט, וברבות הימים אולי נזכה לחטוף מהם איזו טיפה יקרה ונפלאה לתוך פינו ופנימיותנו, ועל ידי זה תהיה לנו תקווה לזכות לרפואה שלמה ברוחניות ובגשמיות, אמן כן יהי רצון. (ליקוטי מוהר"ן, מעלת תורתו וספריו, סימן נב)

 

ליקוטי מוהר"ן

 

הספר הקדוש והעצום שבמהותו הינו יצירתו העיקרית של רבי נחמן זי"ע, הדברים הנאמרים בו עומדים ברומו של עולם, מגלים ומבארים דברים עליונים ונעלמים, חידושים חדשים והקדמות יקרות ונפלאות אשר כולם נובעים ממקור מים חיים, מקור עליון ונורא מאוד, הנאמרים בדרך צחות ובדרושים ערבים ומתוקים לחך, בדרך חכמה עם הרבה טעם ופלפול, דרך חיים, תוכחות, מוסר השכל הבוער כאש עד לב השמים. וכן כל התורה שגילה רבינו לתלמידיו בעצות נפלאות לעבודתו האמיתית יתברך, היא על מנת לעורר ישנים ולהקיץ נרדמים ולהשיבם אל השם יתברך באמת, בדרך הישרה והנכונה.

בתחילה נכתבו התורות כקונטרסים בכתב יד עד אשר התקרב לרבינו התלמיד הנאמן רבי נתן זי"ע אשר החל באיסוף הקונטרסים, התורות והמאמרים בשנת תקס"ה, ובשנת תקס"ט הודפס בעיר אוסטרהא הספר הקדוש. על ספר זה אמר רבינו שהוא תחילתו של הגאולה.

 


 

שער הספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן" שנדפס בפעם הראשונה בחיי רבנו,  עליו אמר "הספר שלי אתחלתא דגאולה" – התחלת הגאולה

 

ספר המידות

 

בספר זה ליקט רבי נחמן את דברי חז"ל בנושא המידות ותיקונן, במידות הטובות שבהן ידבק האדם וישאף אליהן. ולהיפך, המידות הרעות שמהן ירחק האדם. ספר זה חובר על ידי רבי נחמן עוד בימי ילדותו (בגיל 7). זהו ספר המדבר מכל מידות האדם, הספר נכתב פסקאות פסקאות ומסודר לפי סדר הא"ב כדי שיהיה קל למצוא בו כל נושא אותו מבקש החפץ ללמוד בו ולתקן את מידותיו.

לספר מראה מקומות שחובר על ידי הרב הצדיק רבי נחמן, אב בית דין של קהילת טשעהרין והרב רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע.

על ספר זה אמר רבינו הקדוש שלא ימוש מפינו להגות בו תמיד למען נחדל ממידות רעות. בספר זה נמצא עצות נכונות כיצד להיזהר מכל מידה רעה על ידי שיהיה נשמר מהמידה הסמוכה אליה. וכבר נודעה מעלת ספר זה לכל בעל אמת החפץ ומתגעגע לאחוז בדרכי יושר, כי בודאי ימצא בספר זה מרגוע לנפשו, ואשרי מי שידבק בספר זה, כי כל הספר מיוסד על פסוקי תנ"ך ועל דברי חכמינו ז"ל. על ספר זה אמר רבינו: "ספר זה עשה אותי יהודי כשר" ואף כינהו חברי הטוב, אהובי.

 

סיפורי מעשיות

דברי הספר הזה הם כבשנו של עולם, גנזי המלך מלכו של עולם, תחת לבושים, כפי הדור וכפי הזמן לעורר לב כל יהודי באשר הוא ולהפיח תקווה לכל ישראל, לחזק ולאמץ לבבות השבורים ולשמח נפשותם באמת ובתמים.

שלוש-עשרה המעשיות המובאות בספר זה חובקות בתוכן סודות תורה עמוקים מאוד, דברי הזוהר הקדוש והקבלה. מעשיות שהן שורש התורה ויופיה, זיוה והדרה. תקצר היריעה מלספר על גדולת ספר זה של איש האלקים צדיק יסוד עולם, שנשלח להאיר לדורות הללו ולכל יהודי, מהקטן שבקטנים עד הגדול שבגדולים.

על ספר זה אמר רבינו הקדוש שהוא מועיל לשוב להשם יתברך יותר מכל, יש בו כוח גדול לעורר את כולם להשם יתברך.

על המעשיות בספר זה אומר רבינו: "הם מעשיות חדשות לגמרי שלא נשמעו מעולם... ויכול כל אחד להוציא רמזים והתעוררות נפלא אם ירצה... אם תביט בעין האמת תעמוד מרעיד ומשתומם... והעיקר להתחזק בדרכי התמימות שזה תכלית הכל".

 

שיחות הר"ן ושבחי הר"ןשיחות הנוגעות בנושאים רבים ומגוונים, ספר זה חובר על ידי רבי נתן זי"ע, על פי שיחות מפי רבינו הקדוש. המבואר בספר זה הוא כטיפה מן הים הגדול מעוצם קדושתו והפלגת מעלתו של רבינו הקדוש, הנהגותיו, שיחותיו הקדושות לתלמידיו והדרך להעלות דברי מוסר והתעוררות גדולה להשם יתברך.

 

 

הספר "ליקוטי מוהר"ן" בכתב ידו של רבי נתן
 


ליקוטי עצות

בספר זה מובאות עצות ישרות לכל עת ולכל מצב, לעורר ולהקיץ, לחזק ולקרב כל אדם מכל מקום שהוא. להחלימו ולרפאו, להחיותו לחיים אמיתיים ונצחיים. מעט הכמות ורב האיכות. בספר זה נכתבו דברים המחיים כל נפש, מקטן ועד גדול. אין עצה שתעלם מעין הקורא בקריאת הספר. לוקט על ידי רבי נתן זי"ע מספרי רבינו וכן משיחותיו.

ליקוטי הלכות

 

מספר כרכים מופלאים המתייחסים לתורותיו של רבינו הקדוש לפי הסדר של השולחן הערוך, תוך כדי התייחסות לעיקרון יסודי וחשוב מתוך הספר ליקוטי מוהר"ן. ביאור וחידוש בכל הלכה והלכה מכל ארבעת חלקי השולחן ערוך, למצוא סמך ועניין וטעם בכל הלכה בדרך האמת, חכמה ומוסר השכל, עצות נפלאות ונוראות, התחזקות עצומה ונשגבת שיוכל להתחזק בהן כל אדם החפץ להתקרב להשם יתברך. כרכים אלה חוברו על ידי רבי נתן זי"ע עליהם יסד אמרותיו, על פי פקודת רבינו הקדוש ובהם מסר על התגלות נפלאות חידושי תורתו של רבינו הקדוש. מלוקט מהתנ"ך, ממאמרי חז"ל, גמרא, מדרשים וספרי הזוהר הקדוש.

ליקוטי תפילות

לקט תפילות שחיבר רבי נתן כפי שציווהו רבינו הקדוש. תפילות שנכתבו והתבססו על פי התורות הקדושות מהספר ליקוטי מוהר"ן. התפילות מובאות על פי נושאים עליהם חפץ המתפלל לשפוך ליבו. ספר המכיל תפילות תחינות ובקשות, ריצויים פיוסים ווידויים, התעוררות גדולה לנפש שיעוררו את האדם, כיסופים וגעגועים להשם יתברך והשתוקקות נמרצת לעבודתו יתברך. וכבר הזהיר אותנו רבינו הקדוש "לעשות מהתורות תפילות שמזה נעשה שעשועים גדולים למעלה".

השתפכות הנפש - משיבת הנפש

כל אדם בכל מה שעובר עליו ובכל מה שחסר לו, הן ברוחניות והן בגשמיות, ישפוך ליבו ונפשו כמים נוכח פני השם יתברך ברחמים ותחנונים. ספר שלוקט וחובר על ידי רבי נתן זי"ע ובו מביא דברים נפלאים מהתורה, נביאים, כתובים, גמרא, מדרשים, הזוהר הקדוש, מליקוטי מוהר"ן ומליקוטי הלכות. ספר שחובר לכל הנופלים והיורדים, שיחזקו עצמם בתפילה ותחנונים תמיד על דרך הקודש, להכניס דעת רבינו הקדושה בכולם.

כוכבי אור

סיפורים נפלאים ודברים נעימים על אודות יקר הדרת קדושת שמו של אדמו"ר, אור האורות רבי נחמן מברסלב זי"ע, וכן בדבר תעצומות נשגבות ותפארת נכבדות אנשיו הנאמנים. הספר חובר על ידי הרב הגאון הרב אברהם מטולטשין זצ"ל.

תולדות רבי נחמן מברסלב

מתולדות האדם הגדול בענקים, איש האלקים, סבא דסבין, רבן של כל ישראל, פאר הבריאה היצירה והעשייה, רבי נחמן מברסלב זי"ע, שגילה שהכל יתהפך לטובה. סיפורים ממקורות מוסמכים, מדוייקים ובשפה פשוטה, סיפור חייו הקדושים של רבינו מאז לידתו ועד הסתלקותו, נסיעותיו, הנהגותיו, אמרותיו, חזיונותיו ועוד.

אמנת עיתך

 

מאמרים המדברים מעניין איך שצריך האדם לשמור את עצמו מאוד לקדש העת והזמן, לחיות ימים טובים בעבודת השם יתברך. דרכים ישרות ועצות נפלאות בהתחזקות גדולה, כי אין אבידה כאבידת הזמן. לספר זה מצורף "סדר יום" על פי דעת רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב זי"ע.

עלים לתרופה

 

ממכתבי מורנו הרב רבי נתן זי"ע, תלמידו המובהק של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זי"ע, אשר כתב לבניו ולתלמידיו אנשי שלומינו לדורותם, וכן מכתביו של רבינו הקדוש לאנשי שלומינו. ספר המכיל מכתבים מלאים דיבורי יראת שמים, התעוררות גדולה והתחזקות נפלאה בעבודת השם יתברך, עצות קדושות והכל מתוך תורותיו הקדושות של רבינו הקדוש.

דברי רבינו הקדוש על ספריו

 

רבינו הקדוש אמר שספריו הם שמירה גדולה לבית אפילו כשעומדים בתיבה ומגדל, הם טובה גדולה ושמירה גדולה לשמור את העשירות וממון האדם מכל היזקות, ושמירה גדולה לכל דבר.

 

על ידי לימוד בספריו יכולים לזכות למוח גדול, כי יש בהם שכל נפלא מאוד על פי פשוטם של דברים. ואמר שיכול האדם להיות בעל תשובה גמור על ידי לימוד בספריו, ובפרט בספרו הקדוש "ליקוטי מוהר"ן", ומי שיעסוק בספריו רק בלי קינטור וניצחון ויסתכל בו (בליקוטי מוהר"ן) באמת, אז בודאי יהיו נבקעין אצלו כל גידי קשיות לבבו.

 

ואמר שכל אדם צריך להשתדל לקנות את הספר שלו ומי שאין לו במה לקנות ימכור כל ספריו שיש לו ויקנה הספר שלו... ובפרט התורות שנכתבו בלשונו יכולים לדקדק בהם כמו במקרא... ואמר: "כיום כאשר הספר שלי כבר ידוע ונפוץ בעולם מחוייבים ללמוד בספר שלי!!!" עוד הוסיף ואמר על ספר קדוש זה: ש"הוא התחלת הגאולה ומאחר שיצא אני חפץ מאוד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדולים מאוד להשם יתברך, אשר אין ערוך אליו ומי שעוסק בזה הספר אין צריך עוד שום ספר מוסר. ואמר שטוב לקבוע שיעור אחד פשוט ללמוד במהירות הרבה ושיעור אחד ללמוד בעיון גדול..."

 

ואמר: "...התורה שלי גדולה מאוד והיא כולה רוח הקודש ויכולים לדעת ממנה עתידות, שמי שיטה עצמו ויאזין ויקשיב לתורה שלי יכול לדעת עתידות שיהיה, ואין צריך לומר אחר כך כשנעשים הדברים בעולם שאז יכולים בודאי למצוא הכל בתוך התורה שלי ולראות ולהבין שהכל מבואר בתוך התורה שנאמרה כבר..."

  

במכתב חוצב להבות אש מהרה"ח, הרב שמואל הלוי הורביץ זצ"ל, בעניין ספריו של רבינו ובעניין של ללכת עם התורות של רבינו הקדוש נאמר:

"...ובאמת מי שנוגע בהם כמו שרק נוגע בהם, זה מרפא אותו הרבה והוא זוכה להרבה, אך זה חילוק גדול להכניס לתוכו הרפואות בדיוק כפי שהרופא כיוון אותם, ולנצל את האוצרות כמו שאפשר לנצל אותם, היינו לזכות להתרפא ולזכות למה שאפשר לזכות מספרי רבינו בשלימות..."

בספר חיי מוהר"ן (רצד) נאמר:
לכל אותם שמבינים שהאוצר האמיתי הוא האוצר הרוחני: "...היה נראה בחוש שכל מי שהתקרב אליו נתמלא תיכף יראה גדולה ועוצמה ויתלהב מאוד לעבודת השם יתברך אשר לא נראה כזאת, וגם עכשיו עדיין יראתו הגדולה גנוזה בספריו הקדושים, וכל מי שעוסק בהם באמת ובתמימות יראה גדולה ומתעורר מאוד להשם יתברך כי כל דבריו כגחלי אש..."

 


 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
 נצפים ביותר נצפים ביותר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים